%27Maatregelen+Rutte+III+brengen+helft+klimaatdoelen+in+zicht%27
Nieuws
© Huisman Media

'Maatregelen Rutte III brengen helft klimaatdoelen in zicht'

De maatregelen die het kabinet Rutte III afkondigt om het emissiedoel van 49 procent reductie in 2030 te halen, passen in het Parijs-akkoord om de temperatuurstijging te beperken tot ruim onder de 2 graden.

Wel moeten in een nieuw klimaat- en energieakkoord aanvullende maatregelen uitgewerkt worden. Dat zijn de hoofdconclusies van de analyse die het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) op verzoek van de Tweede Kamer heeft gemaakt van de effecten van het nieuwe regeerakkoord op het terrein van klimaat en energie. Het gaat om een tussenstand, niet alle maatregelen zijn al door te rekenen.

Verwacht wordt dat de broeikasgasemissies in 2030 lager uitkomen dan de raming van vorig jaar, die de basis vormt onder het regeerakkoord. Om het doel van 49 procent reductie te halen is de beleidsopgave verkleind van 56 naar 41 megaton CO2. Er worden naar verwachting in periode tot 2030 al meer windturbines op zee gebouwd en de kolencentrales zullen in 2030 minder draaien dan waarvan het regeerakkoord uitging.

Bandbreedte

De emissiereductie als gevolg van de in het regeerakkoord voorgenomen maatregelen bedraagt 11 tot 26 megaton. Dat is ruwweg de helft van de beleidsopgave.

De bandbreedte komt onder andere doordat is gerekend met verschillende aannames over wat er gebeurt met de import en export van elektriciteit. Een tweede onzekerheidsfactor is dat veel maatregelen nog niet concreet zijn uitgewerkt. Het sluiten van kolencentrales in combinatie met het invoeren van een minimum CO2-prijs in de elektriciteitssector levert het meeste op.

Bredere scope

Volgens het PBL neemt door de verbreding van de SDE+-regeling neemt de concurrentie onder de maatregelen toe en kan er met hetzelfde budget een grotere emissiereductie worden bereikt. Door de hogere elektriciteitsprijs neemt het prijsverschil tussen fossiele elektriciteit en hernieuwbare elektriciteit af. Ook daardoor kan met hetzelfde SDE+-budget meer emissiereductie worden gerealiseerd.

Het PBL stelt verder dat ook het vastleggen van een doel voor 2050 in de voorgenomen Klimaatwet de aanpak van het transitiebeleid versterkt. De veranderingen waar de maatschappij voor staat zijn zodanig ingrijpend en complex dat de energietransitie meer omvat dan alleen maatregelen. Ook zijn aanpassingen nodig in de infrastructuur zoals laadpalen voor elektrische auto's en pijpleidingen voor CO2-transport.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  22° / 6°
  10 %
 • Zaterdag
  23° / 9°
  10 %
 • Zondag
  22° / 10°
  10 %
Meer weer