%27Klimaatdoelstellingen+voor+akkerbouw+haalbaar%27
Nieuws
© Nieuwe Oogst

'Klimaatdoelstellingen voor akkerbouw haalbaar'

De klimaatdoelstellingen voor de akkerbouwsector zijn met doelgerichte maatregelen realiseerbaar. Dit blijkt uit berekeningen van Spruijt Consultancy op basis van een Flevolands voorbeeldbedrijf.

Onze nieuwe regering heeft als klimaatdoelstelling dat onze broeikasgasemissies in 2030 met 49 procent verlaagd moeten zijn ten opzichte van 1990. Dat is ongeveer 20 procent minder dan nu.

Binnen de agrofoodsector mag de huidige voedselproductie daar niet onder lijden. Technische maatregelen hebben de voorkeur boven volumebeperkende maatregelen.

Flevopolder

Om na te gaan in hoeverre deze doelstelling voor de akkerbouwsector haalbaar is, heeft Spruijt Consultancy uit Elspeet dit voor een representatief akkerbouwbedrijf in de Flevopolder onderzocht.

Op basis van teeltregistratiegegevens van de aardappelen, suikerbieten, uien en wintertarwe is de huidige CO2-voetafdruk bepaald. Dat is de totale hoeveelheid broeikasgassen (uitgedrukt in kilo CO2) die vrijkomt voor de teelt van een product.

Een groot deel van die broeikasgasemissies wordt bepaald door stikstofkunstmest. In kunstmestfabrieken wordt namelijk veel gas verstookt voor de productie van kunstmest en bij de omzetting van stikstof in de bodem komt veel lachgas vrij.

Maatregelen

Met een aantal concrete maatregelen blijkt een verlaging van 31 procent van de CO2-voetafdruk van dit akkerbouwbedrijf per hectare mogelijk. Per ton uien is dit zelfs 35 procent en voor de aardappelen, tarwe en suikerbieten respectievelijk 27 procent, 25 procent en 24 procent.

Belangrijke voorwaarde bij de selectie van maatregelen is dat deze in 2030 voor de akkerbouwer technisch en economisch haalbaar zijn.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  8° / 3°
  50 %
 • Woensdag
  9° / 2°
  30 %
 • Donderdag
  11° / 6°
  50 %
Meer weer