Liquiditeit+akkerbouwers+beter+dan+vorig+jaar
Nieuws
© Fotografie Twan Wiermans

Liquiditeit akkerbouwers beter dan vorig jaar

De positie van de rekeningcourant van akkerbouwbedrijven is in 2017 beter dan die van het jaar ervoor, veelal is dat het gevolg van de gunstiger productprijzen na oogst 2016.

Dit blijkt uit de liquiditeitsmonitor voor de akkerbouw, die deze week voor het eerst is verschenen. Deze barometer voor de liquiditeit van akkerbouwbedrijven is een initiatief van ABN Amro in samenwerking met Wageningen Economic Research en het ministerie van Economische Zaken. ABN Amro gaat de monitor vanaf nu elk kwartaal publiceren.

Uit de liquiditeitsgegevens van akkerbouwbedrijven blijkt dat in 2017 vooral in de periode van februari tot en met mei het gemiddelde saldo op de bank hoger was dan een jaar eerder. De bedrijven met een standaardopbrengst van meer dan 100.000 euro en een gemiddeld areaal van 84 hectare zijn geselecteerd via een representatieve steekproef uit de CBS-Landbouwtelling.

Vanaf januari 2016 werd het laagste gemiddelde saldo bereikt in oktober 2016 met -/- 4.300 euro. Daarna steeg het saldo door de uitbetaling van bedrijfstoeslagen en de ontvangsten na verkoop van gewassen. In april 2017 was het gemiddelde saldo op de rekening-courant op een hoogtepunt met 26.300 euro.

Duidelijk patroon

In de ontwikkeling van de kasstroom op akkerbouwbedrijven is duidelijk een patroon zichtbaar gedurende een seizoen. De hogere stand in de eerste 4 maanden van 2017 zijn vooral het gevolg van gunstigere prijzen voor de producten van oogst 2016. Verder waren de kosten van olie-gerelateerde producten veelal iets lager.

De ontwikkeling van de liquiditeit is een resultante van bij- en afschrijvingen, waarin ook neveninkomsten en privé-uitgaven zijn verwerkt. De verandering van het saldo op de lopende rekening ten opzichte van het jaar ervoor is vrij stabiel. Elke maand heeft ongeveer 50 procent van de bedrijven een positief verschil van meer dan 2.500 euro in banksaldo ten opzichte van het jaar ervoor. Ongeveer 40 procent realiseert saldo dat 2.500 euro lager is.

ABN Amro verwacht voor de komende periode dat de stand van de rekeningcourant zal verslechteren vanwege de lage productprijzen. Producten zullen lang bewaard worden wat een extra verslechtering van de positie zal laten zien. Veel ondernemers zullen volgens ABN Amro een pas op de plaats maken met investeringen.

Verschillen kasstroom

Er bestaan grote verschillen tussen akkerbouwbedrijven op gebied van kasstroom, stelt de bank. Resultaten van individuele bedrijven kunnen afwijken door teeltplan, afzetmethode en schaalgrootte. Ook is de liquiditeit sterk afhankelijk van het moment dat inkomsten en uitgaven in het boekjaar verrekend worden.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  32° / 19°
  40 %
 • Vrijdag
  28° / 19°
  70 %
 • Zaterdag
  22° / 18°
  50 %
Meer weer