Brabantse varkenshouders stoten minder uit

De ammoniakuitstoot en de vergunde fijnstofemissie van Brabantse varkensbedrijven is sinds 2010 gedaald. De ammoniakemissie van melkvee en geiten is de laatste jaren min of meer stabiel gebleven. Dat blijkt uit actuele gegevens van provincie Noord-Brabant.

Brabantse+varkenshouders+stoten+minder+uit
© Twan Wiermans

De provincie heeft de actuele data wat betreft ammoniak-, geur- en fijnstofemissies voor de veehouderij, en de impact ervan op de omgeving, in kaart gebracht. De uitstoot van ammoniak is in feite de aanleiding geweest voor het provinciebestuur om de deadline van de verordening Natuurbescherming zes jaar naar voren te halen.

De cijfers laten zien dat in 2017 ongeveer een derde van de vergunde ammoniakemissie afkomstig is van varkens en een derde van melkvee.

Kippen en varkens

Bij kippen en varkens is de ammoniakemissie sinds 2010, dat jaartal wordt geijkt als 100 procent, gedaald met om en nabij 25 procent. Dat is dan ook voor veel varkens- en pluimveehouders een belangrijk argument tegen de versnelde terugdringing van de ammoniakemissie die de provincie voorstaat.

De ammoniakemissie van melkvee en geiten bleef de laatste jaren stabiel. De varkenshouderij tekent voor 70 procent van de vergunde geuremissie. Mede daardoor zijn er in deze sector meer technieken beschikbaar om emissie terug te dringen, zoals combi-luchtwassers. Sinds 2010 heeft deze sector de geuremissie teruggedrongen met meer dan 20 procent.

De pluimveehouderijsector neemt momenteel meer dan 50 procent van de fijnstofemissie van de Brabantse veehouderij voor haar rekening. Deze toename wordt veroorzaakt door de verplichte omschakeling van legbatterijen naar scharrelhuisvesting in 2012. De varkenshouderij is verantwoordelijk voor bijna 30 procent van de vergunde fijnstofemissie.

Knelpunten fijnstof

In Brabant werden in 2015 in vijf gemeenten een of meerdere zogenoemde PM10 fijnstofknelpunten geregistreerd. Een knelpunt is een locatie waar meer dan 35 dagen een overschrijding van de fijnstofconcentratienorm is.

In 2015, de meest actuele data die de provincie beschikbaar heeft, waren er in Brabant vijf gemeenten met een of meer fijnstofknelpunten, te weten Cranendonck, Cuijk, Gilze en Rijen, Someren en Werkendam.

De fijnstof uit veehouderij bestaat voornamelijk uit PM10-deeltjes. Het is bekend dat gezondheidsschade vooral optreedt door de kleinere fractie PM2.5. Deze fractie wordt vooral veroorzaakt door verwarming, wegverkeer en scheepvaart.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  4° / 2°
  40 %
 • Dinsdag
  5° / 3°
  20 %
 • Woensdag
  5° / 2°
  75 %
Meer weer