Kamp+ziet+geen+rol+voor+Rijk+bij+toezicht+veehouderij
Nieuws
© ZLTO

Kamp ziet geen rol voor Rijk bij toezicht veehouderij

Er is voor het Rijk vooralsnog geen rol weggelegd bij het toezicht op veehouderijen in Noord-Brabant. Dat meldt minister Henk Kamp van Economische Zaken de Tweede Kamer.

Kamp komt met deze verklaring nadat PvdD-Kamerlid Esther Ouwehand om een reactie vroeg op rapport 'Gemeentelijk toezicht op emissies van veehouderijen'.

'Gezien de verdeling van verantwoordelijkheden en de maatregelen van Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Brabant gericht op verbetering en intensivering van het toezicht op veehouderijbedrijven, is er voor het Rijk vooralsnog geen rol weggelegd', luidt de toelichting van de minister.

Omgevingsrecht

De aanleiding voor het verzoek van Ouwehand is 'Inspectierapport IBT omgevingsrecht; Gemeentelijk toezicht op emissies van veehouderijen' van provincie Noord-Brabant. Dat werd 19 juni gepresenteerd en neemt het toezicht van vijftien gemeenten op veehouderijbedrijven de maat.

Een adequate naleving van verplichtingen, die toezien op het omgevingsrecht, is volgens Kamp noodzakelijk. 'Dat om onder meer de emissie van verschillende aan de veehouderij gerelateerde stoffen met een mogelijk negatief effect op het milieu en de volksgezondheid binnen wettelijke grenzen te houden.'

Overlast tot minimum beperken

Eerst en vooral ligt de verantwoordelijkheid hiertoe bij ondernemers, verzekert de minister. 'Zij hebben de wettelijke en maatschappelijke plicht om regels en vergunningen na te leven en overlast tot een minimum te beperken.'

Juist in Noord-Brabant kunnen ondernemers in zijn ogen niet lichtzinnig omgaan met de verplichtingen die op hun bedrijf van toepassing zijn. 'Daar staat de laatste jaren de discussie over de gevolgen van de landbouw hoog op de maatschappelijke en politieke agenda.'

Maatschappelijk draagvlak is voor de veehouderij geen vast gegeven, benadrukt Kamp. 'Maar het moet steeds weer verdiend worden door individuele ondernemers die gezamenlijk het beeld van 'de landbouw' en 'de veehouderij' bepalen.'

Toezicht

Het toezicht op het omgevingsrecht is, daar waar het veehouderijbedrijven betreft, voornamelijk een verantwoordelijkheid van gemeenten. 'Met de inwerkingtreding van de Wet revitalisering generiek toezicht per 1 oktober 2012 is het interbestuurlijk toezicht op gemeenten belegd bij provincies', geeft de minister aan.

'Het Inspectierapport IBT omgevingsrecht van provincie Noord-Brabant is in dat kader uitgevoerd. Het is aan de provincie om conclusies te verbinden aan het inspectierapport en met toepassing van de met de Wet revitalisering generiek toezicht geïntroduceerde bestuurlijke interventieladder gemeentes te bewegen hun taken adequaat uit te voeren. Als ultieme stap kan een provincie overgaan tot een juridische interventie.'

Pilot

Noord-Brabant voerde een pilot met negen gemeenten uit, blikt Kamp terug. 'Het doel daarvan was om te komen tot een efficiëntere en uniforme werkwijze om veehouderijbedrijven te controleren en ieder bedrijf in de komende drie jaar te bezoeken.'

'Op basis van de bevindingen uit de pilot is de provincie Noord-Brabant voornemens samen met de gemeenten het project 'Intensivering Toezicht Veehouderijen' uit te voeren in de periode 2018-2020. Gedeputeerde Staten hebben hierover op 5 september jongstleden een mededeling aan Provinciale Staten gedaan.'

Weer

 • Maandag
  20° / 10°
  20 %
 • Dinsdag
  20° / 9°
  20 %
 • Woensdag
  21° / 10°
  50 %
Meer weer