%27Soja+veelbelovend+voor+gering+aantal+boeren%27
Nieuws
© Nieuwe Oogst

'Soja veelbelovend voor gering aantal boeren'

Bij een gemiddelde opbrengst van 3 ton per hectare en een prijs van 500 euro per ton is soja een interessant gewas voor een vrij beperkt aantal landbouwers. Dat zegt Jef van Meensel van het Belgische onderzoeksinstituut ILVO.

Het instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) in Vlaanderen heeft nieuwe resultaten uit het teelttechnisch en agro-economisch onderzoek rond soja in Vlaanderen. Die worden bekend gemaakt op een symposium op 23 november bij de afsluiting van het onderzoeksproject soja.

Als gevolg van dit project zijn het afgelopen seizoen al de eerste 30 hectare commerciële soja geplant en geoogst. Met een gunstig resultaat, zeggen de betrokken bedrijven. Zij bevestigen de haalbaarheid van het geplande groeipad voor soja in Vlaanderen de komende seizoenen.

Studiedag

Op de soja-studiedag komen veel praktische zaken aan de orde. 'Wij hebben al een eerste teeltgids klaar met de do's en dont's voor soja op het veld. Uit onze experimentele veldproeven kunnen we bijvoorbeeld besluiten waar de optimale plantdichtheid ligt. In onze proeven varieerden we tussen 35 en 65 zaden per vierkante meter en met rijafstanden tussen 17 en 50 centimeter', zegt Johan Van Waes van het ILVO.

De landbouwers stellen ook veel vragen over de beste tijdstippen van zaai en oogst over bestrijdingsmiddelen en over de beste wijze om zaden te inoculeren (inenten). 'Inoculeren is helemaal niet moeilijk', zegt Joke Pannecoucque. 'In een betonmolen meng je de zaden met het inoculatieproduct, meestal bestaande uit een bacteriënpoeder en een kleefstof.'

Symbiose

De beginnende Vlaamse sojazaden-sector kiest ervoor om de zaden niet-geïnoculeerd te verkopen. Dat betekent dat de akkerbouwers de zaden zelf moeten coaten met de rhizobium bacteriën die uiteindelijk, in goede symbiose met de plant, de stikstofknobbeltjes rond de wortels zullen aanmaken. Hoe meer van die knobbeltje hoe beter de groei.

Soja is een vlinderbloemige die stikstof uit de lucht haalt om het vervolgens te gebruiken als groeibevorderaar. Moet er dan helemaal geen extra stikstof meer worden toegediend? Hierop geeft ILVO op het symposium een genuanceerd antwoord.

Rendabiliteit

Met de reeds opgebouwde teeltkennis gingen in 2017 de eerste vijf Vlaamse akkerbouwers aan de slag op 30 hectare soja. Of soja de komende jaren verder uitgroeit tot een succesvolle teelt zal vooral afhankelijk zijn van de rendabiliteit voor de landbouwers. Als derde teelt in zandbodem kan soja wel een rendabel alternatief zijn voor bijvoorbeeld korrelmaïs of triticale.

Heel wat factoren zullen de rendabiliteit beïnvloeden in de komende jaren: hoeveel gaat er van de nu contractueel afgesproken prijs af in een meer concurrerende markt? Hoeveel opbrengststijging kunnen boeren verkrijgen via betere sojarassen en geoptimaliseerde teeltkennis? En hoe sterk is de prijsconcurrentie van de klassieke akkerbouwgewassen?

ILVO lanceert de prognose dat soja kan evolueren naar het zesde belangrijkste akkerbouwgewas in Vlaanderen, met een areaal dat naar de 8 procent evolueert.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  24° / 16°
  20 %
 • Zaterdag
  24° / 16°
  60 %
 • Zondag
  23° / 16°
  20 %
Meer weer