%27Methaan+is+veel+schadelijker+dan+CO2%27
Interview
© Koen van Wijk

'Methaan is veel schadelijker dan CO2'

Een ton methaan heeft hetzelfde broeikaseffect als 25 ton CO2. Dat zegt Jos Olivier, senior wetenschappelijk medewerker van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Hij doet onderzoek naar de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd. 'Vooral melkkoeien en kleine WKK-gasmotoren in de tuinbouw zorgen voor veel methaanuitstoot.'

Wat zijn de meest recente cijfers als het gaat om de uitstoot van broeikasgassen?

'De mondiale uitstoot van broeikasgassen is in 2016 met een half procent gestegen. Toename is vooral toe te schrijven aan meer uitstoot van niet-CO2-broeikasgassen, zoals methaan en lachgas. Deze nemen 28 procent van de totale uitstoot van broeikasgassen voor hun rekening, waarvan methaan met 19 procent het grootste aandeel heeft'

Herkauwers nemen 45 procent van de Nederlandse methaanemissie voor hun rekening

Jos Olivier, senior wetenschappelijk medewerker Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

Hoe zit het met de cijfers in Nederland?

'De jongste cijfers voor Nederland zijn van 2015. We zagen toen dat de totale uitstoot aan broeikasgassen met 4 procent steeg, het jaar daarvoor zagen we juist een daling van 4 procent, vooral door de verandering in de CO2-uitstoot. In Nederland liggen de verhoudingen tussen CO2 en andere broeikasgassen wel anders dan in veel andere landen, 15 procent van de uitstoot bestaat bij ons uit methaangassen.'

Waar komt dat methaan vandaan?

'Dat komt van herkauwers en dan met name van koeien. Herkauwers nemen 45 procent van de Nederlandse methaanemissie voor hun rekening. Daarnaast komt er nog 24 procent uit mest. De rest van de methaanuitstoot wordt veroorzaakt door gasmotoren van warmtekrachtkoppelinginstallaties (WKK) in de glastuinbouw, door de gas- en olie-industrie en door de afvalbranche.'

Hoe schadelijk is methaan?

Methaan is per kilo veel schadelijker voor de opwarming van de aarde dan CO2. Een ton methaan heeft hetzelfde broeikaseffect als 25 ton CO2. Ik maak wel eens de vergelijking tussen de uitstoot van een koe en en een auto: een volwassen melkkoe stoot jaarlijks net zoveel aan methaan uit als een auto die jaarlijks 25.000 kilometer rijdt aan CO2-uitstoot.'

De veehouderij draagt dus flink bij aan de uitstoot van broeikasgassen. Wat kunnen we er aan doen?

'Via de vergisting van mest kun je emissies verlagen door productie van biogas. Dat geldt ook voor de optimalisatie van voer. Je moet de cijfers overigens enigszins relativeren. Vergeleken met veel andere landen produceert de Nederlandse koe minder methaan per kilo melk. We produceren hier efficiënter melk.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  21° / 18°
  20 %
 • Zondag
  26° / 14°
  70 %
 • Maandag
  25° / 16°
  60 %
Meer weer