Veehouders+en+Zuid%2DHolland+willen+verduurzamen
Nieuws
© POV

Veehouders en Zuid-Holland willen verduurzamen

De overgrote meerderheid van de intensieve veehouders in Zuid-Holland wil zich maximaal inspannen voor nog meer duurzaamheid en dierenwelzijn. Deze extra verduurzaming willen zij verbinden aan ruimte voor bedrijfsontwikkeling.

95 procent van de varkenshouders, pluimveehouders, melkgeitenhouders en vleeskalverhouders in de provincie ondertekenden daarvoor een intentieverklaring.

De veehouders zullen alleen nog stallen laten bouwen die voldoen aan de eisen uit de Maatlat Duurzame Veehouderij, Milieukeur, een certificaat voor biologische veehouderij of maatregelen die daaraan gelijkwaardig zijn.

Handtekeningenactie

Voorzitter Ingrid Jansen van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), voorzitter Arie Verhorst van LTO Noord Zuid-Holland en portefeuillehouder Intensieve Veehouderij Hanneke de Baar overhandigden deze week in Den Haag een brief met deze intentie aan landbouwgedeputeerde Han Weber.

In ruil voor duurzame stallen en/of meer dierenwelzijn geeft provincie Zuid-Holland letterlijk ruimte voor bedrijfsontwikkelingen, zo heeft Weber toegezegd. Dit is tot nu toe niet het geval.

Afsprakenkader

De actualisering van de Verordening Ruimte en het afsprakenkader Intensieve Veehouderij moeten nog in de Provinciale Staten worden besproken en vastgesteld.

De brief zou volgens POV en LTO Noord de Statenleden ervan moeten overtuigen om letterlijk ruimte voor bedrijfsontwikkeling op te nemen en zo extra verduurzaming en dierenwelzijn mogelijk te maken.

Voorbeeld

POV en LTO Noord zijn blij met de beweging die provincie Zuid-Holland lijkt te maken om ruimte te bieden aan veehouders die zelf de handschoen oppakken om hun bedrijf nog verder te verduurzamen. 'Zuid-Holland is in dit opzicht een voorbeeld hoe wij willen werken met overheden', zeggen Jansen en Verhorst.

'De provincie laat zien dat zij er vertrouwen in heeft dat ondernemers zelf de verantwoordelijkheid op zich nemen om duurzaamheid en dierenwelzijn vorm te geven op hun bedrijf. En de provincie laat hiermee zien dat zij oog heeft voor het feit dat extra milieu- en dierenwelzijnseisen uit de markt moeten worden terugverdiend.'

Weer

 • Woensdag
  36° / 19°
  10 %
 • Donderdag
  37° / 22°
  10 %
 • Vrijdag
  37° / 24°
  20 %
Meer weer