ZLTO+wijst+flankerend+beleid+af
Nieuws
© John Claessens

ZLTO wijst flankerend beleid af

Provinciale Staten van Noord-Brabant buigen zich morgen over het pakket aan ondersteunende maatregelen voor het aangescherpte veehouderijbeleid. ZLTO heeft er geen vertrouwen in en wijst het pakket af. Veehouders uiten wederom hun zorgen.

Het gaat om een tachtig procent-versie van het uitvoeringsprogramma ondersteunende maatregelen (voorheen flankerend beleid). Vanaf komende week werkt de provincie toe naar een volledig pakket aan maatregelen.

De belangrijkste ondersteuningsmaatregelingen gaan over het bevorderen van de ontwikkeling en introductie van innovatieve stalsystemen, bedrijfsgerichte (financiële) ondersteuning voor jonge, startende en oudere, stoppende veehouders, een fonds dat met kapitaal individuele veehouders helpt de gevraagde investeringen te financieren en een lokaal ondersteuningsnetwerk dat veehouders bij in de te maken keuzes en de benodigde vervolgstappen om die keuze te realiseren.

Stevige stap

De provincie heeft zich als doel gesteld dat er in 2020 bij de fase van eerste vergunningaanvragen een 'stevige' stap gezet kan worden in de richting van nul-emissiestallen. Van werk-naar-werkbegeleiding en collectieve sloop- en asbestregeling zijn twee voorbeelden van instrumenten waarmee ze de ondersteuning wil gaan bieden.

'De provincie gelooft niet in haar eigen rol bij het versneld verduurzamen van de Brabantse veehouderij.' Die conclusie trekt ZLTO-bestuurslid Janus Scheepers uit de zogeheten tachtig procent-versie van het uitvoeringsprogramma ondersteunende maatregelen van Gedeputeerde Staten.

Onduidelijkheid

'Aan de ene kant presenteert de provincie nieuw beleid, dat de sector volgens haar eigen cijfers 400 miljoen euro kost. Aan de andere kant wordt daar nu een pakket aan compenserende maatregelen tegenover gezet, zonder helderheid over budget,' aldus Scheepers. 'Dat contrast zegt genoeg. Maatregelen die bovendien voor een belangrijk deel bestaan uit reeds bestaand beleid.' Het pakket maakt volgens de bestuurder één ding duidelijk: de provincie stuurt bewust aan op het voortijdige einde van 500 boerenbedrijven. 'Honderden anderen komen door hoge kosten onder de armoedegrens terecht.'

Op vier fronten wil de provincie haar plannen verzachten. Met het verstrekken van achtergestelde leningen aan veehouders die investeren, met een beëindigingsregeling voor zestigplussers, door advisering aan boeren en het goedkeuren van innovatieve stalsystemen voor varkens en pluimvee. Scheepers: 'De beëindigingsregeling is kaal. En een achtergestelde lening zal slechts in enkele gevallen uitkomst bieden. Kortom, met dit flankerende beleid is vrijwel niemand gebaat.'

Ongenoegen

Een aantal ZLTO-leden zullen van het spreekrecht gebruikmaken om net als in het voorjaar hun ongenoegen te uiten over de nieuwe regels en het flankerende beleid. Kalverhoudster Lian Mathyssen noemt zichzelf een groene boerin. De onderneemster uit Baarle-Nassau heeft al veel geïnvesteerd in duurzame maatregelen voor mens en milieu. 'Maar kennelijk is het niet genoeg,' zegt zij. 'Ik zou graag een rechtvaardig flankerend beleid willen zien. Geef bijvoorbeeld agrarische bedrijven een duurzaamheidslabel, en zij die reeds geïnvesteerd hebben extra tijd.

Tanja van de Ven heeft evenmin vertrouwen in de ondersteunende maatregelen. 'De innovaties die wij in 2022 gerealiseerd moeten hebben, moeten nota bene nog uitgevonden worden.' De melkveehoudster in Beek en Donk vraagt een voorbeeld te nemen aan gemeente Laarbeek. 'Zij zoekt de samenwerking met de bevolking op. Wellicht dat u daar iets van kan leren.'

Samenwerking

Allen zijn het erover eens dat een koude sanering en grote onzekerheid dreigt. 'Confrontaties leiden zelden tot iets moois,' zeggen de insprekers. 'Samenwerking en positiviteit wel.'

Weer

 • Maandag
  20° / 15°
  70 %
 • Dinsdag
  17° / 10°
  20 %
 • Woensdag
  16° / 11°
  50 %
Meer weer