Meer+mest+verwerkt+en+ge%C3%ABxporteerd
Nieuws
© Merensteyn

Meer mest verwerkt en geëxporteerd

De verwerkingscapaciteit, inclusief de export van onbehandelde mest en champost, bedroeg vorig jaar 52,5 miljoen kilo fosfaat. Dat is 1,7 miljoen kilo meer dan was ingeschat. Ook de komende jaren wordt meer mest verwerkt.

Dat blijkt uit de landelijke inventarisatie mestverwerkingscapaciteit die voor het vijfde jaar door het Projectbureau Lokale Mestverwerking en Bureau Mest Afzet is gemaakt.

De verwerkers verwachten dat in 2017 40,3 miljoen kilo fosfaat wordt verwerkt. Inclusief de export van onbehandelde mest en champost neemt deze hoeveelheid tot 55,2 miljoen kilo fosfaat toe.

Korrels

De groei zit vooral in de productie van hoogwaardige mestkorrels. Ook richten verwerkers zich meer op de complete verwerking van mest, inclusief dunne fractie. Verder maakt de regio Oost een inhaalslag in capaciteit.

In 2018 neemt de verwerkingscapaciteit toe met 9,7 miljoen kilo fosfaat. Deze extra capaciteit komt van projecten die zich nog in de financierings- of bouwfase bevinden.

Kanttekening

Kees Kroes, LTO-programmamanager mest en mineralen, plaatst hier wel een kanttekening bij. 'Op basis van voorgaande inventarisaties heeft de opgave van projecten in de bouw- en financieringsfase slechts een beperkte voorspellende waarde als het gaat om aanvullende verwerkingscapaciteit voor het volgende jaar. Verwacht wordt dat de toename van de capaciteit lager uitvalt.'

Gemiddeld wordt jaarlijks 7 miljoen kilo meer fosfaat verwerkt. Ondanks de groei in verwerkingscapaciteit blijft er druk op de Nederlandse gebruiksruimte, stelt coördinator Hans Verkerk van Bureau Mest Afzet. 'Als de markt precies de hoeveelheid fosfaat verwerkt en exporteert die nodig is wanneer de binnenlandse fosfaatgebruiksruimte voor 100 procent wordt ingevuld, blijft de binnenlandse afzetmarkt onder druk staan.'

Binnenlandse markt

Daarnaast is niet in alle gevallen fosfaat de limiterende factor, maar bepaalt stikstof de hoeveelheid dierlijke mest die kan worden aangewend, aldus Verkerk. 'Omdat de dunne mestfracties of producten daarvan veelal in Nederland blijven, speelt ook het af te zetten volume een rol in de druk op de binnenlandse markt.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  20° / 11°
  10 %
 • Dinsdag
  22° / 7°
  10 %
 • Woensdag
  21° / 9°
  10 %
Meer weer