LTO+eist+duidelijker+energiebeleid
Nieuws
© Anjo de Haan

LTO eist duidelijker energiebeleid

Boeren en tuinders kunnen en willen nog veel meer duurzame energie opwekken dan ze nu al doen. Maar dan moet de politiek wel voor duidelijkheid zorgen, bijvoorbeeld over de toekomst van de salderingsregeling of de ruimte voor kleinschalige windprojecten.

Die boodschap heeft LTO Nederland neergelegd bij de Tweede Kamer. Volgende week, direct na afloop van het zomerreces, vindt daar een debat plaats over de trage groei van het aandeel duurzame energie in Nederland.

Twijfels

Uit voorlopige cijfers van het CBS blijkt dat het aandeel hernieuwbare energie vorig jaar is gegroeid van 5,8 procent naar 5,9 procent. De Nationale Energieverkenning ging er eerder van uit dat 6,4 procent gehaald zou worden in 2016.
Minister Henk Kamp (EZ) wijst op het grote aantal projecten dat in de pijplijn zit en dat vanaf 2018 zal leiden tot daadwerkelijke productie. Verschillende Kamerfracties betwijfelen of Nederland op deze manier de doelstellingen haalt van 14 procent duurzame energie in 2020.

Eerder dit jaar waarschuwde EU Energiecommissaris Maros Sefcovic dat Nederland zich, samen met Frankrijk en Luxemburg, in de Europese achterhoede bevindt.

Kampioen kan meer

De agrarische sector is volgens LTO nu al 'kampioen duurzame energie opwekken', maar de komende jaren is er nog veel meer mogelijk. In een brief aan de Kamerfracties staat dat daarvoor dan wel duidelijke kaders in beleid en regelgeving nodig zijn.
LTO wijst onder meer op het het verdienmodel van zonne-energie. Onduidelijk is hoe het na 2023 verder gaat met de huidige salderingsregeling. De discussie daarover mag volgens de organisatie niet langer vooruit worden geschoven.

Een mogelijk alternatief voor de salderingsregeling is volgens LTO een vaste invoedpremie. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) heeft daar een voorstel voor uitgewerkt. Zo'n premie geeft duidelijkheid voor particulieren en boeren en tuinders die willen investeren in zonnepanelen op de daken van hun huis, stallen en schuren.

Versnelde plaatsing van windmolens kan de energietransitie een boost geven. Boeren hebben grond beschikbaar voor grote en kleine windmolens. LTO bepleit daarom ruimte voor boeren en burgers in het landelijk gebied om zelf initiatieven te nemen.
Uitgangspunt zou moeten zijn dat omwonenden van windmolens de kans krijgen om mee te investeren, bijvoorbeeld tot maximaal 30 procent. Dit zorgt voor meer draagvlak voor windmolens en ondersteunt de benodigde versnelling.
Als laatste punt vraagt LTO om een programma voor innovatie en kennisverspreiding. Dat moet zorgen voor slimme energieoplossingen in het landelijk gebied, bijvoorbeeld voor een te grote belasting van het energienet.

Netto producent

Boeren en tuinders zijn volgens cijfers van RVO betrokken bij 42 procent van de duurzame energie-opwekking in Nederland. Daarnaast heeft de glastuinbouw meer dan 3.000 megawatt opgesteld vermogen waarbij aardgas door warmtekrachtkoppeling op een efficiënte manier wordt omgezet naar elektriciteit, CO2 en warmte.
Daarmee is de agrarische sector een netto producent van stroom.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  19° / 10°
  20 %
 • Donderdag
  20° / 11°
  10 %
 • Vrijdag
  21° / 10°
  20 %
Meer weer