Van+Dam%3A+Deel+GLB%2Dgeld+naar+risicobeheer
Nieuws
© Koen van Wijk

Van Dam: Deel GLB-geld naar risicobeheer

Een deel van de rechtstreekse betalingen vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) met worden omgebogen naar doelgerichte betalingen em risicobeheer. Dat is de inzet van het ministerie van EZ tijdens de informele landbouwraad van 3 tot 5 september in Estland.

Estland, voorzitter van de landbouwraad, heeft een werkdocument opgesteld met daarin punten die aan bod komen. Het onderwerp van deze informele landbouwraad is de plaats van het risicobeheer in het toekomstige gemeenschappelijke landbouwbeleid.
.
Zo ziet Estland risico's onderverdeeld in productierisico's (hoeveelheid en kwaliteit) en marktrisico's (prijzen), die nauw met elkaar verbonden zijn.

Deze risico's kunnen volgens het raamwerk van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) worden ingedeeld in normale bedrijfsrisico's, via de markt af te dekken risico's, en calamiteiten en catastrofes.

Hierbij vraagt elk risiconiveau een andere rol van de overheid. Het voorzitterschap reflecteert vervolgens op de huidige risicobeheersmaatregelen binnen het GLB en het gebruik daarvan, aldus Estland..

Veerkrachtigere sector

De voorzitter pleit er voor dat de sector veerkrachtiger moet worden en meer verantwoordelijkheid moet nemen voor het aanpakken van risico's. Het GLB kan instrumenten biede die hierin voorzien.

Zo is het belangrijk om de organisatiegraad van producenten te stimuleren, waardoor de positie van de landbouw in de keten wordt verbeterd. Ook pleit Estland voor meer onderzoek en markttransparantie.

Van Dam ondersteunt dit risicobeheer: 'Ik vind dat de agrarisch ondernemer primair verantwoordelijk is voor het zelf nemen van maatregelen om risico's te verkleinen, te spreiden en te bufferen. Het GLB heeft eraan bijgedragen dat er in Nederland een jaarlijkse stijging van de deelname aan de brede weersverzekering wordt gerealiseerd.'

'Op dit punt nemen de Nederlandse landbouwers dus inderdaad meer verantwoordelijkheid. Onder andere door klimaatverandering zullen de komende jaren de schommelingen in opbrengsten toenemen. Het is noodzakelijk het risicobeheerinstrumentarium van het GLB op deze ontwikkelingen aan te laten sluiten', stelt de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer.

Wel staat hij kritisch tegenover de huidige invulling van de crisisreserve, die volgens hem te complex is en geen meerwaarde biedt.

'Er zou daarom eerst moeten worden gekeken welke mogelijkheden er zijn voor een verbeterd crisisbeheersingsinstrumentarium. Pas daarna is duidelijk wat er moet gebeuren met de crisisreserve. Van Dam pleit daarbij voor meer ruimte voor individuele lidstaten.'


Geen gelijktrekking hectarepremie

Van Dam is daarom eveneens geen voorstander van het gelijktrekken van de hectarepremie, waar Estland voor pleit. 'Een dergelijke gelijktrekking doet geen recht aan de verschillen tussen de lidstaten, bijvoorbeeld in de grondprijs.'

Weer

 • Zondag
  22° / 11°
  10 %
 • Maandag
  24° / 11°
  10 %
 • Dinsdag
  27° / 13°
  10 %
Meer weer