Voorkeur+voor+stevig+GLB
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Voorkeur voor stevig GLB

Uit de breedgedragen publieke EU-consultatie spreekt een voorkeur voor een stevig Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Boereninkomen, milieu en klimaat worden genoemd als belangrijkste uitdagingen voor de toekomst.

Dat blijkt uit het verslag van de laatste Europese Landbouwraad die het ministerie van Economische Zaken heeft gepubliceerd.

Tijdens de Landbouwraad toonde EU-landbouwcommissaris Phil Hogan zich in zijn nopjes met het recordaantal reacties op de consultatie, waarin burgers, bedrijven en organisaties hun mening konden geven over het toekomstige landbouwbeleid van de Europese Unie.

Levensstandaard

Een redelijke levensstandaard voor boeren, druk op het milieu en klimaatverandering worden als belangrijkste uitdagingen genoemd. Veel respondenten verwachten dat boeren publieke diensten op het gebied van milieu en klimaatverandering leveren en voldoen aan maatschappelijke wensen op het gebied van bijvoorbeeld dierenwelzijn.

De resultaten van de consultatie bevatten een sterke oproep tot vereenvoudiging, concludeert Hogan. Hij benadrukte dat de voordelen van het GLB niet vanzelfsprekend zijn. Het EU-budget staat onder druk door de kosten van migratie en de Brexit.

Bruggen bouwen

De EU-landbouwcommissaris stelt verder dat er bruggen moeten worden gebouwd tussen het GLB en andere beleidsprioriteiten en dat daarbij ambitieuze doelen nodig zijn. Ook moet er in zijn ogen innovatie in plattelandsgebieden worden bevorderd, mede om de agrarische sector aantrekkelijker te maken voor jonge mensen.

Tot slot stelde Hogan dat de administratieve last verlaagd moet worden door gebruik van nieuwe technologieën en er meer op resultaten moet worden gelet dan op fouten in subsidieprocedures.

Marktfalen

Nederland onderstreepte tijdens de Landbouwraad de noodzaak van hervorming van het GLB. Ons land wil financiële steun koppelen aan duidelijk marktfalen en de rechtstreekse betalingen vervangen door gerichte ondersteuning voor maatschappelijke diensten in het kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen die zijn afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs.

Weer

 • Zondag
  14° / 2°
  20 %
 • Maandag
  15° / 4°
  20 %
 • Dinsdag
  16° / 3°
  30 %
Meer weer