%27Reststromen+voor+circulaire+economie+regio+Schiphol%27
Interview
© Koen van Wijk

'Reststromen voor circulaire economie regio Schiphol'

Met het programma Westas willen gemeenten rond Schiphol, Greenport Aalsmeer, haven van Amsterdam, provincie en rijk initiatieven tot een circulaire economie stimuleren. Nico Verduin, voorzitter LTO Noord regio West, duidt de kansen voor de agrarische sector.

Wat biedt de land- en tuinbouw?

'In een circulaire economie draait het mede om het benutten van reststromen in kringlopen. Greenport Noord-Holland Noord heeft deze in de agrarische sector al in beeld gebracht. Dat blijkt een indrukwekkende hoeveelheid in tonnen te zijn. Toch blijkt het niet eenvoudig om dit met een sluitend businessmodel tot nieuwe waarde te brengen. Eerder roept het nieuwe vragen op. Zoals over de bestemming van reststromen.'

Een goed verdienmodel is essentiaal: verduurzaming moet geld opleveren

Nico Verduin, voorzitter LTO Noord regio West

Waar is de inbreng al concreet?

'Een voorbeeld is het afvangen van CO2 in de Rotterdamse haven die in de glastuinbouw van Greenport Westland/Oostland wordt benut. En vergeet niet dat een groot deel van het veevoer bestaat uit reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie, zoals citruspulp, bietenpulp en sojahullen.'

Welke kansen liggen er voor sectoren als akkerbouw en veehouderij?

'Voor individuele bedrijven is het lastig om reststromen als bladresten, mest of uitgesorteerd materiaal te verwaarden. De volumes zijn beperkt en het product is vaak niet homogeen.
'Op korte termijn liggen er wel kansen in samenwerking tussen sectoren om de grond beter te benutten door ruilen en daarbij de bodemvruchtbaarheid gezamenlijk te verbeteren. Bijvoorbeeld minder bewerken van de grond en het gezamenlijk benutten van dierlijke mest.'

Wat is de rol van LTO Noord hierin?

'In regio West zijn we bij diverse initiatieven betrokken, zoals het AgroFood-cluster van Metropool Regio Amsterdam. Daarin is de oprichting van een reststromen-coöperatie in een vergevorderd stadium. Daarnaast draait sinds 2016 het project Vruchtbare Kringloop Noord-Holland, met samenwerkingsverbanden tussen veehouderij, bollenteelt, akkerbouw en vollegronds groenten.'

Hoe komt een circulaire economie van de grond?

'Een goed verdienmodel is essentieel: verduurzaming moet geld opleveren. Dit kan door te besparen op grondstoffen, het beter gebruiken van landbouwgrond, door meerkosten te koppelen aan meeropbrengst of door samenwerking in de keten. Bij voorkeur niet door subsidie, uitgezonderd de opstartfase.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  21° / 10°
  50 %
 • Donderdag
  21° / 12°
  70 %
 • Vrijdag
  20° / 16°
  70 %
Meer weer