Familie+Straathof+kiest+voor+sobere+bedrijfsvoering
Reportage
© Arjen Vos

Familie Straathof kiest voor sobere bedrijfsvoering

Melkveehouders Sjaak, Marijke en Mark Straathof uit Leimuiden hebben een echt lagekostenbedrijf. Met hun eenvoudige bedrijfsvoering realiseren ze een kostprijs van 13,90 euro per 100 kilo melk. 'Wij hoeven geen overbodige luxe.'

'Waarom we gefocust zijn op een lage kostprijs? Tja, dat zit er bij ons gewoon in. Het ontstond uit noodzaak', zegt melkveehouder Sjaak Straathof uit Leimuiden. 'Toen ik het bedrijf overnam, begon ik met 12 hectare. We zijn altijd blijven investeren. Zuinig boeren hoort bij ons.'

Inmiddels telt het bedrijf 39 hectare grond. Dit is inclusief 3 hectare huurland, 70 melkkoeien (8.500 kilo melk per koe, 4,50 procent vet en 3,65 procent eiwit) en 35 stuks jongvee. Zoon Mark werkt vier dagen buiten de deur op een mechanisatiebedrijf.

Geen luxe

'Voor ons geen overbodige luxe. We doen er alles aan om scherp te boeren', zeg Straathof. 'We zijn allebei lid van een studiegroep van PPP Agro Advies. Mark zit met tien jonge veehouders in een groep en ik zit in een andere groep collega's, al 25 jaar. Je leert zoveel van elkaar. Als ik niet in een studiegroep had gezeten, dan was ik nu misschien geen boer meer geweest. Je voelt je door elkaar gesterkt om bepaalde investeringen te doen.'

Als ik niet in een studiegroep had gezeten, dan was ik nu misschien geen boer meer geweest

Sjaak Straathof, melkveehouder in Leimuiden

Het melkveebedrijf oogt sober. Mark Straathof: 'We melken in een 2 x 5 visgraatmelkstal rechtstreeks op de melkleiding en de ligboxenstal dateert uit 1988.' In 2006 bouwde de familie daar haaks een nieuwe stal tegenaan. Er is plaats voor 85 koeien. De stal is niet volledig bezet, want de familie moest vanwege het fosfaatreductieplan 15 koeien afvoeren.

Voersysteem

Behalve de huisvesting is ook het voersysteem simpel. 'We hebben twee oude trekkers. Ze staan voor een voerdoseerbak en een blokkenwagen. Dit gaat prima. Een dure voermengwagen is niets voor ons.'

Bijna al het landwerk doen de melkveehouders zelf, ook het mest uitrijden met een grote trekker en mestinjecteur. Alleen inkuilen laten ze door de loonwerker doen met een opraapwagen of ze laten vierkante balen persen. Dergelijke keuzes zorgen ervoor dat de bewerkingskosten laag zijn: 3,5 cent per 100 kilo melk. Dit terwijl de gemiddelde bewerkingskosten van de totale groep melkveehouders bij PPP Agro Advies op 9,10 euro per 100 kilo melk ligt.

Bewerkingskosten

Mark Straathof: 'Je ziet soms dat een boer met een flink machinepark vaak de loonwerker inschakelt. Dat drijft de bewerkingskosten op. Er zijn boeren die een grote mestinjecteur hebben, maar wel de volledige eerste snede met een sleepslang laten bemesten.'

De Leimuidense melkveehouders kiezen daar bewust niet voor. Enerzijds vanuit kostenoverweging, anderzijds omdat ze hun percelen graag op maat bemesten. Ze streven naar een maximale ruwvoeropbrengst per hectare omdat dit de voerkosten drukt.

Op het bedrijf liggen de voerkosten op 7,90 euro per 100 kilo melk. Bij de gemiddelde groep melkveehouders bij PPP Agro Advies liggen de voerkosten op 9,80 euro per 100 kilo melk.

Stripgrazen

Vorig jaar liepen de koeien 212 dagen in de wei. De familie koos voor stripgrazen. 'Dit is een goedkoop systeem. Koeien halen zelf hun gras op en brengen hun mest weg', vertelt Sjaak Straathof. Om de groei in het gras te houden, voorzien de ondernemers een afgeweid perceel meteen van 90 tot 100 kilo kalkammonsalpeter (KAS) per hectare.

'We realiseren op deze rijke kleigrond hoge grasopbrengsten, gemiddeld 14 ton droge stof per hectare per jaar. Sommige percelen maaien we wel zes keer per jaar. Maar dat komt niet vanzelf. Je moet natuurlijk een beetje geluk hebben.'

Kringloopwijzer

De Leimuidenaren vinden het jammer dat ze als maximale weiders worden benadeeld bij de Kringloopwijzer. Marijke Straathof: 'Het punt is dat we mest moeten afvoeren, terwijl we het op onze grond goed kunnen gebruiken.'

Ook de kosten voor gezondheidszorg en fokkerij liggen onder het gemiddelde van de groep melkveehouders van PPP Agro Advies. Mark Straathof: 'De dierenarts komt hier sporadisch, we doen niet aan bedrijfsbegeleiding en we gebruiken alleen proefstieren. Die kosten ons 9,50 euro per rietje. Verder insemineren we het ondereind met Belgische Blauwen.'

Oppassen

De familie kiest bewust voor een overzichtelijk eenmansbedrijf. 'Het gaat erom wat je onder aan de streep overhoudt', aldus Mark Straathof. 'Als je een groot bedrijf hebt, moet je oppassen dat je de opbrengst van de extra kilo's melk niet kwijt bent aan de loonwerker, voer of mestafzet. En als de melkprijs onder druk staat, zitten wij toch veiliger dan een grote boer. Bovendien moet het bedrijf over te nemen zijn.'

Zijn moeder vult aan: 'Het belangrijkste is dat de technische en economische resultaten in orde zijn. Vanwege een grote investering enkele jaren geleden moesten we voor de bank een liquiditeitsprognose bijhouden. Die maak ik nog steeds elke drie maanden. Je zit daardoor korter op de cijfers.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  30° / 13°
  10 %
 • Donderdag
  32° / 19°
  40 %
 • Vrijdag
  28° / 19°
  70 %
Meer weer