Natuurinclusief+levert+op+termijn+geld+op
Nieuws
© Twan Wiermans

Natuurinclusief levert op termijn geld op

Agrariërs die natuurinclusief willen boeren moeten op korte termijn investeringen doen, maar verdienen er op de lange termijn aan. Dat blijkt uit onderzoek van het Louis Bolk Instituut en Wageningen Environmental Research in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

De onderzoekers hebben een aantal natuurinclusieve maatregelen voor akkerbouw en melkveehouderij geanalyseerd op hun effecten op biodiversiteit, milieu, klimaat en bedrijfseconomie. Voor de akkerbouw zijn dat het verruimen van het bouwplan, niet-kerende grondbewerking, groenbemesters en akkerbedekking in de winter en akkerranden. Voor de melkveehouderij gaat het om blijvend of kruidenrijk grasland, weidegang en ruige mest.

Ook is de invloed van landschapselementen beoordeeld. Hieruit blijkt dat de meeste maatregelen positief uitwerken op een of meer van de aspecten voor biodiversiteit, milieu en klimaat. Deze vergen volgens de onderzoekers investeringen in bijvoorbeeld machines en inrichting, zeker op korte termijn. Op lange termijn ziet het plaatje er anders uit en nemen de financiële baten voor de boer toe.

Toejuichen

Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken heeft het onderzoeksrapport inmiddels naar de Tweede Kamer gestuurd. In een brief schetst hij een aantal scenario's om natuurinclusieve landbouw gestalte te geven en wat daarvoor de inzet van de overheid kan zijn. Hij maakt daarbij overigens geen keuze.

'Op ieder bedrijf moeten maatregelen genomen kunnen worden waarin meer rekening gehouden wordt met de natuur.'

Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken

'Ik juich de maatschappelijke ontwikkelingen naar een natuurinclusieve landbouw toe', aldus Van Dam. 'Ze laten zien dat er in de agrarische sector flink gewerkt wordt aan een sector die produceert binnen de grenzen van de draagkracht van het ecologisch systeem.'

Koplopers

'De ontwikkeling van natuurinclusieve landbouw is nog jong', meldt de staatssecretaris verder. 'Op dit moment zijn het vooral koplopers die stappen zetten en veel moet nog uitgevonden worden. Bovendien vergt de transitie van productiemaximalisatie naar optimalisatie van de productie in relatie tot de omgeving een cultuuromslag en een systeemverandering. Dat kost tijd.'

In deze fase is het daarom het belangrijk om perspectief te creëren voor boeren om hun bedrijfsvoering meer natuurinclusief vorm te geven, stelt Van Dam. 'Op ieder bedrijf moeten maatregelen genomen kunnen worden waarin meer rekening gehouden wordt met de natuur. In die ontwikkeling tellen alle stappen, grote en kleine.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  22° / 7°
  10 %
 • Woensdag
  21° / 9°
  10 %
 • Donderdag
  21° / 7°
  10 %
Meer weer