Europese+aanpak+moet+opmars+beverrat+stuiten
Nieuws
© Zuiderzeeland

Europese aanpak moet opmars beverrat stuiten

Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik gaat in Brussel pleiten voor een uniforme Europese aanpak van de bever- en muskusrat. De vier samenwerkende waterschappen in Noordoost-Nederland hebben hier op aangedrongen.

De beverrat is een exoot die steeds sneller oprukt, met name vanuit Duitsland. Grensrivieren als de Dinkel, Overijsselse Vecht en Schoonebekerdiep gelden als toegangspoort naar Nederland. Was de diersoort in 2008 in Noordoost-Nederland nog nagenoeg afwezig, inmiddels stijgt het aantal vangsten er gestaag.

Dat het snel kan gaan, bewijzen de vangstcijfers. Vanaf 2014 groeide in het werkgebied van waterschap Vechtstromen het aantal vangsten van beverratten van 35 naar vorig jaar 325 exemplaren. Net als muskusratten richten de dieren schade aan aan dijken en oevers en vormen hun gangen een gevaar voor grondgebruikers en vee.

Invasief

Europees worden de ratten al aangemerkt als invasieve soorten. Maar in Duitsland vallen de beverratten onder de jachtwet. Voor de vangstresultaten van beverratten zijn de Nederlandse waterschappen in het grensgebied dan afhankelijk van de activiteit van de Duitse jagers. In Nederland worden bever- en muskusratten aangemerkt als ongewenste exoten die moeten worden bestreden. Dat is een taak van de waterschappen.

Een uniforme aanpak zou de bestrijding van deze diersoorten effectiever en efficiënter maken, stellen de vier waterschappen. Schreijer bevestigt dat. 'Bever- en muskusratten houden zich niet aan nationale grenzen. Voor de veiligheid is het belangrijk dat de EU- landen en de bestrijders aan de grenzen hun aanpak nog beter afstemmen. We moeten dit probleem bestrijden, niet verplaatsen.'

Uitroeien

Dagelijks bestuurslid Ria Broeze van Vechtstromen zegt dat de waterschappen hun verantwoordelijkheid nemen, maar dat een uniform beleid de bestrijding effectiever kan maken. 'We zijn de poortwachters voor Nederland en zorgen dat ze niet verder het land in trekken. Nu is het zo dat de muskus- en beverrat in Duitsland per deelstaat op een andere manier wordt bestreden.'

Het ultieme doel in Nederland is volgens Broeze complete uitroeiing van zowel muskus- als beverratten. 'Maar zolang wij die instroom van over de grens hebben, gaat dat ons niet lukken.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  15° / 9°
  50 %
 • Zaterdag
  14° / 9°
  90 %
 • Zondag
  15° / 10°
  70 %
Meer weer