Geen+edelhert+in+Drents%2DFriese+Wold
Nieuws
© Hans Menop

Geen edelhert in Drents-Friese Wold

In Stuurgroep Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek is geen draagvlak om edelherten te introduceren in Nationaal Park het Drents-Friese Wold.

De stuurgroep is het niet eens over de randvoorwaarden voor herintroductie. Daarom heeft de stuurgroep vastgesteld dat de introductie van edelherten op dit moment bestuurlijk niet haalbaar is. Hoewel er economische voordelen zitten aan de introductie, met name voor de recreatiesector, wegen die niet op tegen de nadelen voor de landbouw. Alleen als er een goed raster om het hele leefgebied komt, is introductie bespreekbaar voor de agrarische sector.

Stuurgroeplid Jan Bloemerts van LTO Noord stelt vast dat de partijen het uiteindelijk niet eens konden worden over geheel of gedeeltelijke omheining van het leefgebied voor het edelhert. 'De meningen waren duidelijk, ook dat een besluit alleen bij algehele consensus kon worden genomen. Wat er in de toekomst gebeurt, zien we dan wel.'

Toegevoegde waarde

Voorzitter van de stuurgroep Henk van Hooft blijft erbij dat edelherten van toegevoegde waarde zijn voor het Nationaal Park. 'Deze conclusie is ook door alle betrokkenen onderschreven. Maar over de voorwaarden waaronder de introductie moet gebeuren, liepen de inzichten echter teveel uiteen.'

Van Hooft sluit de komst van het edelhert naar het natuurgebied in de toekomst niet uit: 'Als stuurgroep werken we door aan de opgaven vanuit de ambities voor het Nationaal Park. Er liggen hier veel kansen voor natuur, landschap en mens, die op dit schaalniveau ongekend zijn in Nederland. En wie weet komen daar ooit ook nog eens herten bij.'

'Het plan voor introductie van edelherten in het gebied heeft zowel ecologisch als economisch en maatschappelijk gezien zoveel impact op het gebied en de omgeving, dat volledig draagvlak binnen de stuurgroep heel belangrijk is. Zolang die ontbreekt moet je concluderen dat de tijd er nog niet rijp voor is', aldus van Hooft.

Soorten-effect rapportage

In 2014 hebben Provinciale Staten van Drenthe een nieuw faunabeleidsplan vastgesteld waarin ruimte is geboden om nieuwe soorten zoals edelhert en damhert te verwelkomen. Voor de introductie van edelherten en de spontane vestiging van damherten in het Drents-Friese Wold is een Soorten Effect Rapportage (SER) opgesteld. Daaruit bleek aanzienlijke mogelijke landbouwschade, met name voor bolgewassen.

In Fryslân geldt nog steeds een nulstand voor herten. Een besluit hierover moet dan ook door Provinciale Staten worden genomen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  18° / 7°
  10 %
 • Woensdag
  19° / 8°
  10 %
 • Donderdag
  16° / 12°
  70 %
Meer weer