Boerenfrustratie+over+actieplan+nitraat
Nieuws
© ZLTO

Boerenfrustratie over actieplan nitraat

LTO maakt zich zorgen over de invulling zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn. De betrokken ministeries hebben te weinig aandacht voor het vakmanschap van de boeren. Verdere aanscherping en invoering van nieuwe regels dreigt, waarschuwt bestuurder Hans Huijbers.

Het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn gaat voor de komende jaren de gebruiksnormen voor fosfaat en stikstof bepalen. Het actieplan moet de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater verder verbeteren.

In de aanloop naar een definitief Nederlands voorstel trekken de ministeries van EZ en Infrastructuur & Milieu, LTO en de Unie van Waterschappen zoveel mogelijk samen op. 'Maar dat valt niet altijd mee', ervaart LTO-portefeuillehouder Duurzaamheid Hans Huijbers.

Draagvlak

'De angst voor Brussel is groot. Veel partijen vertrouwen op Wageningse modellen die aangeven hoeveel milieuwinst er geboekt kan worden met een verdere aanscherping van regels. Maar het woord draagvlak komt in die modellen niet voor.'

Huijbers: EZ moet niet blijven steken in oud denken over stikstof en fosfaat

Huijbers voelt zich gesteund door het Planbureau voor de Leefomgeving dat in zijn evaluatie van de Meststoffenwet ook tot de conclusie komt 'dat de huidige sturingsfilosofie van het mestbeleid tegen zijn grenzen aanloopt en dat het draagvlak voor het mestbeleid bij boeren afkalft'.

Boerentrots

In een brief aan staatssecretaris Martijn van Dam verwoordt LTO het als volgt: 'In onze ogen leidt een beleid dat vooral stoelt op verboden en verplichtingen tot boerenfrustratie. Een beleid gebaseerd op de trits 'water, bodem, vakmanschap' sluit aan bij boerentrots.'

Daarom pleit LTO er in diezelfde brief voor om de introductie van de Kringloopwijzer als beleidsinstrument niet op zijn beloop te laten tot het zevende actieprogramma, maar al tijdens het komende programma met volle kracht aan de slag te gaan met de Kringloopwijzer.

Daarnaast moet onder meer gerekend worden met actuele cijfers van gewasopbrengsten en de daarbij behorende onttrekkingscijfers van fosfaat en stikstof, niet met cijfers van tien jaar geleden. Een deel van de winst van de opbrengstverhogingen hoort in de ogen van LTO terug te vloeien naar de boer in de vorm van een verruiming van gebruiksnormen.

Andere lijn

'De lijn die EZ kiest, gaat nog steeds uit van aanscherping van bestaande regels en invoering van nieuwe regels. Dat is mijn ogen 'oud denken', aldus Huijbers.

'Wij kiezen een andere lijn: sluit aan bij het vakmanschap van de boer, zet in op goede landbouwpraktijk en goed bodembeheer. Dat leidt tot hogere gewasopbrengsten. Iedere kilo stikstof of fosfaat die de plant opneemt, gaat niet naar de sloot of het grondwater. Van dat nieuwe denken zie ik nog weinig terug bij onze overheid.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  11° / 6°
  10 %
 • Zondag
  8° / 4°
  20 %
 • Maandag
  6° / 3°
  70 %
Meer weer