Van+Dam+licht+Kamer+inzet+derogatie+en+nitraatrichtlijn+toe
Nieuws
© Dirk Hol

Van Dam licht Kamer inzet derogatie en nitraatrichtlijn toe

Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) komt volgende week met een brief over de Nederlandse inzet voor de derogatie en het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn.

De fracties van CDA, D66 en ChristenUnie hebben dinsdagavond hun zorgen over de Nederlandse inzet geuit tijdens een Algemeen Overleg in het kader van de Landbouw- en visserijraad van komende donderdag.

Tweede Kamerlid Jaco Geurts (CDA) vroeg Van Dam om een brief over de maatregelen en inzet van Nederland, zodat daarover eerst gedebatteerd kan worden alvorens de staatssecretaris naar Brussel gaat.

Van Dam zegde vervolgens een brief toe over het Nederlandse maatregelenpakket, zodat de Kamer kan debatteren voordat deze definitief wordt vastgesteld.

UItstel

Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft inmiddels op initiatife van Helma Lodders (VVD) verzocht het algemeen overleg over het Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn uit te stellen. Het debat staat gepland voor volgende week donderdag.

Het verzoek heeft de steun van CDA, D66, GroenLinks, SP, CU en de PvdD. Ook willen de fracties voorafgaand aan dit algemeen overleg een technische briefing over het over het Zesde Actieprogramma NItraatrichtlijn.

Nitraatrichtlijn

Het ministerie van Economische Zaken moet binnenkort het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn ter goedkeuring naar Brussel sturen. Dit plan moet ervoor zorgen dat de komende vier jaar zorgt voor minder stikstof en fosfaat in het grond- en oppervlaktewater komt.

Nederland heeft zelf zijn hele landbouwgebied aangewezen als gevoelig en moet daarom overal in ons land de norm van 50 milligram nitraat per liter in het grondwater halen.

Doelen

Voor oppervlaktewater ligt de situatie iets ingewikkelder: daar zijn ecologische doelen leidend, aldus de afspraak in de Kaderrichtlijn Water. Afhankelijk van die doelen mag het oppervlaktewater meer of minder stikstof en fosfaat bevatten.

In 2027 moeten alle lidstaten aan de Brusselse doelen voldoen. Via actieplannen maken zij duidelijk hoe ze die doelen denken te bereiken. Momenteel is in Nederland het vijfde actieprogramma Nitraatrichtlijn van kracht.

Inzet

Wat LTO betreft wordt de bodem het vertrekpunt van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn. Op percelen met een rijk bodemleven en een hoog organische stofgehalte kunnen boeren dan hogere opbrengsten realiseren.

Daarmee wordt ook meer stikstof en fosfaat afgevoerd met het gewas en komen er minder meststoffen in het water terecht. En hoe hoger de opbrengst, hoe meer ruimte er komt voor passende (hogere) bemestingsnormen.

Daar waar nodig accepteert LTO gerichte maatregelen die bijdragen aan minder nitraatuitspoeling. Daarbij kan worden gedacht aan rijenbemesting bij bepaalde gewassen of grasonderzaai onder mais. Dit zijn ook maatregelen die ook leiden tot hogere opbrengsten.

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  20° / 11°
  10 %
 • Dinsdag
  22° / 7°
  10 %
 • Woensdag
  21° / 9°
  10 %
Meer weer