Landbouw+ontbeert+een+%27Tesla%27
Nieuws
© Dirk Hol

Landbouw ontbeert een 'Tesla'

Een baanbrekende innovatie als Tesla, Facebook of Airbnb kent de landbouw nog niet. Een reden is dat durfinvesteerders moeite hebben met de mores van de sector.

In sectoren als de auto-industrie, communicatie en hotellerie waren het nieuwe spelers als Tesla, Facebook en Airbnb die deze markten nieuwe impulsen gaven. In de landbouw ontbreekt zo'n partij nog, concludeerden deze week diverse sprekers tijdens het Global Forum for Innovation in Agriculture (GFIA) in Utrecht.

Belangrijk thema tijdens de conferentie was de vraag hoe de wereldwijde landbouw straks 9 miljard monden voedt. Verschillende sprekers schetsten de uitdagingen waarmee de landbouwsector geconfronteerd gaat worden.

Adam Anders, partner van durf- investeerder Anterra Capital, gaf aan waarom de investeringen in de landbouw achterblijven. Vorig jaar werd er wereldwijd zo'n 3,2 miljard dollar aan venture kapitaal geïnvesteerd in agritech.

Dit plaatst de agribusiness in het centrum van de economie.

Louise Fresco, bestuursvoorzitter van Wageningen University & Research.

Schijntje

'Dat is een schijntje als je het vergelijkt met de miljarden die start-ups in Silicon Valley ophalen. Investeerders moeten wennen aan het langzame biologische proces in de agrarische sector.'

Anders wijst daarnaast op de gigantische kostenstijging in de afgelopen jaren voor het op de markt brengen van nieuwe producten. Momenteel gaat 3,5 procent van al het durfkapitaal naar agritech-bedrijven, terwijl de agrofoodsector goed is voor 10 procent van de mondiale bruto productie.

Anterra Capital financiert zelf onder meer de ontwikkeling van natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen, de nieuwe teelt- en foktechniek Crispr-Cas en verpakkingen die de versheid van agf-producten verlengen. De kapitaalverstrekker ziet de agrarische biotechnologie als een groeimarkt.

Emotie

Bij de introductie van nieuwe landbouwinnovaties is het van groot belang om de maatschappij te overtuigen van het nut daarvan. De sector staat voor grote technologische veranderingen. 'Consumenten moeten deze begrijpen', zegt Louise Fresco, bestuursvoorzitter van Wageningen University & Research.

Volgens Fresco komt er een herijking van de positie van de agrosector. 'Naast de groei van de wereldbevolking staan we ook voor de omschakeling waarbij fossiele grond- en brandstoffen worden vervangen door plantaardige. Dit plaatst de agribusiness in het centrum van de economie.'

De nieuwe rol plaatst de sector voor een grote uitdaging. 'De maatschappij moet ons wel volgen. Veel consumenten keren zich af van de toenemende industrialisatie van de landbouw en wereldhandel. Dat is een gevaar voor innovaties. We moeten daarom investeren in de dialoog met de maatschappij', aldus Freso.

Investeerder Anders merkt ook dat innovaties in de agrosector gevoelig liggen. 'Doorbraken in agrifood stuiten op meer emotie dan als ze in de gezondheidszorg plaatsvinden.'

Kredietfaciliteiten

Een innovatie waarin wereldwijd veel wordt geïnvesteerd is de verticale landbouw. In de Verenigde Staten bouwen start-ups leegstaande gebouwen om tot teeltcentra, waarmee ze de voedselproductie naar stedelijk gebied brengen.

In het licht van deze ontwikkeling viel een opmerking van bestuursvoorzitter Wiebe Draijer van Rabobank op. Hij wees op het feit dat de grootste hotelketen van de wereld Airbnb zelf geen hotels heeft, de marktverstorende taxi-app Uber bezit geen auto's. 'Heeft straks ook de grootste boer geen grond?', hield hij zijn gehoor voor.

LTO-voorzitter Marc Calon ziet in de ontwikkeling van de agrosector een kans voor jonge hoogopgeleide boeren. 'Zij zijn het die de innovaties vanuit het laboratorium naar de boerderij moeten brengen.'

Om de toekomstige uitdagingen op te kunnen pakken dient wel de positie van de boer verbeterd te worden, aldus Calon. 'Naast betere prijzen en een goed vangnet vraagt dat ook om betere toegang tot kredietfaciliteiten en minder bureaucratie.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  5° / 1°
  40 %
 • Vrijdag
  7° / 0°
  40 %
 • Zaterdag
  7° / 4°
  20 %
Meer weer