Meer+voer+voor+rund%2C+minder+voor+varken+en+kip
Achtergrond
© Vitelia

Meer voer voor rund, minder voor varken en kip

De afzet van mengvoer in de rundveehouderij nam in 2016 toe. Fabrikanten zetten in de varkenshouderij en de pluimveehouderij minder af. Dat resulteerde in totaal tot daling van 0,3 procent in de afzet van veevoer.

De toename van afzet van rundveevoer met 8,6 procent komt ten eerste door de groei van de veestapel. Het aantal runderen lag met 4.245.000 melkkoeien op 1 april 2016 een 2,6 procent hoger dan op 1 april 2015 bij het einde van het melkquotum, blijkt uit CBS-cijfers.

De melkveestapel piekte december 2015 naar 4.315.000. Het einde van het melkquotum betekende al een plus in de afzet van voer in 2015 met 6 procent ten opzichte van 2014, en groeide vervolgens in 2016 nog verder met 8,6 procent

Meer melk per koe

De tweede reden voor de afzetstijging is dat de melkveehouders meer kilo's per koe zijn gaan melken. Dit heeft ook een positieve invloed op de afzet van rundveemengvoeders, dat groeide naar 34 procent van de totale afzet. In 2015 was dit nog 31 procent.

Daling varkensvoer komt deels ook doordat ondernemers vaker kiezen voor voeren van bijproducten

Directeur Henk Flipsen van Nevedi

Directeur Henk Flipsen van Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi) verwacht voor dit jaar een daling in de afzet van rundveevoer als gevolg van afname van het aantal koeien. Het effect van een efficiëntieslag in de melkveehouderij naar meer melk per koe op de afzet van voer vindt Flipsen lastig te voorspellen: 'Dan moet je kijken naar het niveau op de boerderij. De ruwvoeropbrengst heeft hier ook veel effect op.'

Jos Westerhof van ForFarmers verwacht voor de totale Nederlandse markt een krimp van circa 7 procent: 'ForFarmers zelf verwacht dit jaar in Nederland in de melkveesector op een iets lagere krimp uit te komen door te focussen op voeroplossingen. Voor de ForFarmers-groep kan de afzetdaling voor rundvee een krimp van minder dan 1 procent van het totale volume betekenen.'

Minder varkens

Bij varkensvoer, in 2016 goed voor 38 procent (40 procent in 2015) van de voerafzet, nam de afzet van zowel biggenvoer, zeugenvoer als vleesvarkensvoer af. In 2016 is 4.710.000 ton afgezet, 5 procent minder dan het jaar ervoor. Dit komt mede door de dalende trend bij het aantal varkens. Zo waren er 4.820.000 varkens in december 2016, een jaar eerder waren dit er nog 5.148.000, blijkt uit CBS-cijfers.

Flipsen denkt trouwens dat de afzetdaling niet alleen komt door een daling in het aantal varkens: 'Het komt deels ook doordat ondernemers vaker kiezen voor voeren van bijproducten.'

Westerhof durft geen blik vooruit te werpen voor de ontwikkelingen in de varkensmarkt: 'Daar kunnen wij geen uitspraken over doen. Door de hogere varkensprijzen is de liquiditeitspositie voor varkenshouders gelukkig verbeterd. De afhankelijkheid van de export naar China blijft echter hoog. Daarom is het goed dat POV en de Coalitie Vitalisering Varkenshouderij eraan werken dat de sector meer vraaggedreven gaat produceren.'

Welzijnsnormen pluimvee

In 2015 en in 2014 waren pluimveevoeders goed voor 25 procent van de voerafzet. Dit aandeel is met 1 procent gedaald in 2016. De verkoop van pluimveevoeders daalde met 4,8 procent ten opzichte van 2015 en komt uit op 3.156.000 ton.

De daling komt doordat voor pluimvee meer ruimte per dier wordt aangehouden. 'In een zelfde stal kunnen minder dieren, wat eveneens een daling in het totale aantal stuks pluimvee inhoudt', legt Flipsen uit.

Opvallend genoeg is er een forse toename van de afzet van overige mengvoeders, met 8 procent van 417.000 ton naar 450.000 ton. Dit is volgens Flipsen onder meer te danken aan de groei in aantal melkgeiten.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  13° / 4°
  30 %
 • Donderdag
  10° / 2°
  20 %
 • Vrijdag
  10° / 2°
  10 %
Meer weer