Gelderland+is+witte+raaf+in+ganzenproblematiek
Analyse
© Vidiphoto

Gelderland is witte raaf in ganzenproblematiek

De ganzenproblematiek houdt de gemoederen in veel provincies bezig. Boeren- en natuurorganisaties staan soms lijnrecht tegenover elkaar. Er worden procedures gevoerd terwijl de schade alleen maar toeneemt. In Gelderland is het opvallend rustig aan het ganzenfront. Het aantal zomerganzen daalt, de gemelde schade ook.

Faunabeheereenheid Gelderland presenteerde onlangs de laatste ganzencijfers. Daaruit bleek dat er in 2016 voor het derde opeenvolgende jaar minder zomerganzen zijn geteld. Het aantal daalde van 98.000 in 2013 naar 72.000 vorig jaar. Ook de schadevergoedingen laten sinds 2013 een daling zien. In dat jaar werd voor meer dan een miljoen euro ganzenschade aan landbouwgewassen vergoed. Dit bedrag is inmiddels gehalveerd.

Het grootste deel van de Gelderse schade wordt in de zomerperiode veroorzaakt door overzomerende grauwe ganzen. Vraten deze ganzen in 2013 nog voor meer dan een half miljoen euro aan landbouwgewassen op, in 2014 en 2015 lag het bedrag daar al onder. Afgelopen jaar daalde de schade waarvoor vergoeding werd aangevraagd naar ruim 300.000 euro.

Slagen om de arm

FBE Gelderland houdt daarbij wel wat wat slagen om de arm, zeker als het gaat om de cijfers van 2016. Allereerst wat betreft de tellingen. Het kan natuurlijk zijn dat op moment van tellen de ganzen juist in Overijssel of in Flevoland graasden. Maar omdat de tellingen al drie jaar een daling laten zien, lijkt dat niet waarschijnlijk.

De afname van de gemelde schade in 2016 heeft deels ook te maken met de vroege oogst. Dat betekent dat de ganzen minder tijd hebben gehad om gewassen op te vreten.

Ook het invoeren van een behandelbedrag in oktober 2014 kan effect op de daling van schademeldingen. Maar in Gelderland lag zomerschade in 2014 en 2015 op nagenoeg gelijk niveau. Het behandelbedrag had dus in ieder geval in 2015 geen effect.

Het werkt

Er mag dus voorzichtig geconcludeerd worden dat het ganzenbeleid in deze provincie werkt. Beleid dat grofweg bestaat uit winterrust, grote rustgebieden met een goede schaderegeling, het behandelen van eieren in broedgebieden, de mogelijkheid om al vroeg in het jaar op koppelvormende ganzen te schieten en gericht afschot in de zomermaanden.

Natuurlijk hoeft wat in de ene provincie werkt, niet te gelden voor een andere provincie. Wat wel werkt is een goede samenwerking tussen jagers, boeren en natuurorganisaties binnen en buiten de FBE. Dat gaat niet altijd gemakkelijk. Het is geen geheim dat het binnen FBE Gelderland soms behoorlijk knettert. Maar uiteindelijk is er een plan, en nog belangrijker: alle partijen houden zich daar aan en voeren het samen uit. Juist die samenwerking vormt de basis voor een goede ganzenaanpak.

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  9° / 2°
  0 %
 • Dinsdag
  12° / -1°
  0 %
 • Woensdag
  14° / 1°
  5 %
Meer weer