Streven+naar+10+ton+inuline+per+hectare
Achtergrond
© Fotografie Twan Wiermans

Streven naar 10 ton inuline per hectare

Voor een rendabele en duurzame teelt van cichorei in Nederland streeft verwerker Sensus naar een opbrengst van gemiddeld 10 ton inuline per hectare. Dit productieniveau moet bereikt worden in 2023, stelt René Schunselaar van Sensus. 'Via teeltoptimalisatie, genetische vooruitgang en teeltinnovatie gaan we uit van een groei van 4 procent per jaar.'

Nederlandse cichoreitelers oogstten afgelopen campagne gemiddeld 8 ton inuline per hectare. Sensus stelde daarbij vast dat 20 procent van de telers er inmiddels in slaagt om opbrengsten te realiseren van 10 ton inuline of meer. Het is volgens de cichoreiverwerker in Roosendaal het bewijs dat de gestelde streefopbrengst met de huidige rassen en teeltmaatregelen al mogelijk is.

Sensus introduceerde in 2015 een programma dat uiteindelijk moet leiden tot een productieniveau van gemiddeld 10 ton inuline per hectare in het jaar 2023. Deze productie is gebaseerd op een wortelopbrengst van netto 60 ton cichorei van een hectare met een inulinegehalte van 17 procent.

René Schunselaar, manager Agro van Sensus, vertelt dat bij de start van het programma is uitgegaan van 7 ton inuline. 'Berekend over tien teeltseizoenen streven we naar een groei van 4 procent per jaar om in 2023 uit te komen op die 10 ton. Het doel is meer rendement voor de cichoreiteler, en voor Sensus de garantie van voldoende aanvoer van grondstof. Dat is nodig voor een groeiende afzet van inuline tegen beheersbare kosten.'

'Combirassen leveren aan het einde van de campagne betere inuline'

René Schunselaar, manager Agro van Sensus

Theoretisch haalbaar

De groei van het teeltrendement is volgens Sensus voor de helft te bereiken door het optimaliseren van teeltkeuzes. Het gaat dan met name om keuzes voor percelen, rassen, zaaibedbereiding, gewasbescherming, oogstplanning, aflevering en de manier van opslag.

'Als er nu al telers zijn die 10 ton inuline produceren, dan blijkt daaruit dat juist bij het maken van teeltkeuzes nog veel winst te boeken is', verklaart Schunselaar. 'Verder is bekend dat een opbrengst van 10 ton inuline ongeveer twee derde deel is van het theoretisch haalbare niveau. Dat laat ook ruimte voor verbetering.'

Voor de teeltoptimalisatie introduceerde Sensus de teeltmonitor Cimone. Cichoreitelers kunnen dit hulpmiddel gebruiken voor de evaluatie van hun resultaten. 'Cimone laat onder meer zien hoe de gecorrigeerde opbrengsten in tonnen inuline per hectare zich verhouden tot de resultaten van andere bedrijven', legt Schunselaar uit. 'Het geeft de telers inzicht in de invloed van de eigen teeltkeuzes.'

Financieel interessant

Cichoreitelers kunnen hun teeltregistratie voor Cimone invullen via Crop-R van Dacom. In een recente nieuwsbrief wijst Sensus erop hoe interessant het financieel is voor cichoreitelers om hun teeltrendement te verhogen. Elke 500 kilo extra inuline per hectare vertegenwoordigt volgens de cichoreiverwerker een waarde van ongeveer 250 euro.

Naast het optimaliseren van teeltkeuzes moet volgens Sensus een kwart van de opbrengstgroei, ofwel 1 procent op jaarbasis, worden gehaald uit de genetische vooruitgang. Schunselaar stelt dat veredelaars en kwekers die zich bezighouden met cichorei voldoende gemotiveerd zijn om deze progressie tot stand te brengen.

Een bewijs daarvoor is de introductie van Benulite, als opvolger van Chrysolite. Dit nieuwe ras met ook een specifieke herbicidetolerantie scoort op de rassenlijst 8 procent hoger voor financiële opbrengst dan zijn voorganger. Andere nieuwe rassen zijn Maestoso en Goldine. Daarvan ligt het niveau voor de inulineopbrengsten 3 tot 4 procent hoger dan de huidige gangbare rassen.

Combirassen

'Nieuw in de veredeling is het fenomeen combirassen', vertelt Schunselaar. 'Dit zijn rassen die een hoog opbrengstniveau combineren met een verbeterde kwaliteit van inuline aan het einde van de campagne.' Voorbeelden van deze rassen zijn Fugato, Larigot en ook Benulite. 'Wij sturen er inmiddels gericht op dat telers die hun cichorei in de laatste ronde van de campagne leveren, juist deze rassen telen.'

De laatste groeisprong voor een productie richting 10 ton inuline kunnen telers maken met teeltinnovaties. Sensus verwacht hiervan nog eens een vooruitgang in oogstresultaten met 1 procent per jaar. 'Het gaat om nieuwe ontwikkelingen waarin telers wellicht eerst investeren en later de vruchten plukken via een verbeterd rendement.'

Als voorbeelden van recente innovaties noemt Schunselaar het volledige gebruik van pillenzaad, de toepassing van vloeibare meststoffen in de zaaivoor en het afdekken met vliesdoek voor teeltvervroeging.

Effectief middelenpakket

Ook de toelatingen van middelen als Bonalan, AZ500 en Signum beschouwt Schunselaar als teeltinnovatie. 'We blijven continu hard werken aan een effectief middelenpakket. Ook voor de komende jaren zitten er nog middelen in de pijplijn die we graag beschikbaar krijgen voor de teelt van cichorei. Een goede gewasbescherming is een voorwaarde voor een beter rendement.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  23° / 13°
  35 %
 • Zondag
  25° / 16°
  40 %
 • Maandag
  24° / 15°
  40 %
Meer weer