Interimwet+veedichte+gebieden+baart+LTO+zorgen
Nieuws
© Huisman Media

Interimwet veedichte gebieden baart LTO zorgen

Er komt een internetconsultatie in het kader van de interimwet veedichte gebieden. LTO heeft hier grote moeite mee, omdat de omgevingswet voldoende handvaten biedt.

In het wetsvoorstel veedichte gebieden krijgen provincies meer bevoegdheden om grenzen te stellen aan de omvang van veehouderijen. De internetconsultatie van dit wetsvoorstel ging gisteren van start.

Volgens het kabinet heeft omvangrijke veehouderij gevolgen voor de kwaliteit van de leefomgeving. In veerijke gebieden ontstaat verkeersdruk, stankoverlast en er kan sprake zijn van gezondheidseffecten.

Stagneren ontwikkeling

LTO vreest dat het eenvoudig beperken van het aantal dieren en bedrijven in een regio de ontwikkeling van de sector zal stagneren. De leefbaarheid en de volksgezondheidssituatie zal er niet door verbeteren.

De Wet Veedichtheid voegt niets toe aan de nieuwe Omgevingswet

Het belang van een gezonde leefomgeving staat niet ter discussie. Iedereen heeft daar recht op. Agrarisch ondernemers hebben de verantwoordelijkheid te voorkomen dat burgers onevenredige nadelen ondervinden van hun bedrijfsvoering.

Geen garantie

Het beperken van het aantal dieren per bedrijf en het aantal bedrijven is echter geen garantie voor een schonere en een gezonde leefomgeving. Veel belangrijker is dat veehouderijbedrijven door toepassen van nieuwe huisvestingssystemen en managementmaatregelen investeren in schone en veilige bedrijven, voor dier, boer en burger. Dat is een steeds voortgaande ontwikkeling.

LTO Nederland portefeuillehouder Omgeving Jakob Bartelds: 'Niet het aantal dieren op een bedrijf bepaalt of er overlast wordt veroorzaakt, maar de bedrijfssituatie en het management. Overheden zouden er beter aan doen het voor bedrijven gemakkelijker te maken om te investeren in de nieuwste en beste technieken om emissies van geur, ammoniak en stof tegen te gaan.'

Eerder deze week deed de pluimveesector ook al een dergelijke oproep nadat uit onderzoek bleek dat er vanwege de uitstoot van fijnstof in de buurt van pluimveebedrijven meer gevallen van longontsteking voorkomen.

Onderbouwing provincies cruciaal

Het is niet de eerste keer dat een bewindspersoon plannen bekend maakt voor een wet die provincies de mogelijkheid geeft het aantal dieren en bedrijven in een regio te beperken. In 2014 kwamen vergelijkbare plannen naar buiten, waarin nadrukkelijk een link gelegd werd met gezondheidsrisico's.

Bartelds: 'Ook toen was LTO Nederland kritisch op de voorstellen. Als de gezondheid van mensen in de regio in gevaar komt, accepteren we dat het aantal dieren in de regio verminderd moet worden. We hebben destijds aangegeven hier alleen mee in te kunnen stemmen als provincies dit deugdelijk kunnen onderbouwen en tegelijkertijd bereid zijn bedrijven te laten investeren in betere technieken en management.'

LTO Nederland wijst tenslotte op de nieuwe Omgevingswet die van kracht zal worden. Deze stelt de omgevingskwaliteit in de breedte centraal. Met de mogelijkheden van deze wet hebben provincies en gemeenten ruimschoots mogelijkheden om alle kwaliteitsaspecten van een gebied te wegen en daarop besluiten te nemen over de ruimte voor veehouderij.

Onnodige regelgeving

De Wet Veedichtheid voegt daar volgens LTO Nederland niets aan toe. 'Onnodige regelgeving', aldus Jakob Bartelds. 'Wij hopen daarom dat deze ballon wordt doorgeprikt en de nieuwe Kamer en een volgend kabinet het voorstel terzijde zullen leggen.' Staatssecretaris Van Dam was voor een verkiezingsdebat in de Peelregio. Daar is vanuit burgergroepen veel verzet tegen veehouderijbedrijven.

Weer

 • Donderdag
  21° / 12°
  70 %
 • Vrijdag
  20° / 15°
  70 %
 • Zaterdag
  20° / 13°
  60 %
Meer weer