Geen+ruimere+knelgevallenregeling+in+2017
Nieuws
© Dirk Hol

Geen ruimere knelgevallenregeling in 2017

Er komt geen ruimere knelgevallenregeling voor melkveehouders die door de GVE-reductieregeling in de problemen komen. Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) zegt dat de knelgevallencommissie zich uitsluitend zal richten op het fosfaatrechtenstelsel dat in 2018 van kracht wordt.

CDA en SGP pleiten voor een brede knelgevallenregeling die zowel voor de GVE-regeling als het fosfaatrechtenstelsel geldt. Tijdens een algemeen overleg deze week met de Tweede Kamer weigerde Van Dam aan deze oproep gehoor te geven.
SGP'er Elbert Dijkgraaf wijst op bedrijven waarbij de GVE-regeling hard ingrijpt, maar die volgend jaar door het fosfaatrechtenstelsel minder hoeven in te krimpen.

Volgens de staatssecretaris gaat het slechts om enkele gevallen. Met aanpassingen – die deze week zijn gepubliceerd in de Staatscourant – aan de GVE-regeling is hij de meeste probleemgevallen al tegemoet gekomen. Hij doelt hiermee onder meer op de versoepeling voor vleesveehouders en het in- en uitscharen van jongvee.

Complexe vraagstukken

Partijen riepen Van Dam op haast te maken met het installeren van de knelgevallencommissie, zodat die ook over de GVE-regeling kan oordelen. Hierop benadrukte de staatssecretaris dat deze commissie zich uitsluitend zal richten op het fosfaatrechtenstelsel dat op 1 januari 2018 ingaat.

Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ)

Wie in de knelgevallencommissie zitting gaat nemen kan Van Dam nog niet zeggen. Wel gaf hij aan dat kandidaten moeten beschikken over kennis van de sector en ervaring moeten hebben met complexe vraagstukken. 'De besluiten van de commissie hebben gevolgen voor de andere boeren. Het betekent een herverdeling van de fosfaatrechten binnen de sector', aldus Van Dam. Hij zegt dat aspirant-leden geen sectorvertegenwoordiger mogen zijn, omdat ze onafhankelijk moeten opereren.

Tijdelijke rechten

Ook voorzitter Kees Romijn van de LTO-vakgroep Melkveehouderij benadrukt het belang van een onafhankelijke commissie. 'Wel moet ze open staan voor de casussen die er zijn en recht doen aan de bijzondere situaties waarin melkveehouders kunnen verkeren.'

Romijn verwacht dat de knelgevallencommissie weinig kan veranderen aan het aantal dieren dat een boer had op de peildatum. 'Wel bepaalt ze wanneer een boer extra fosfaatrechten krijgt. Daarvoor zijn diverse oplossingen mogelijk. Denk aan uitdelen van tijdelijke fosfaatrechten of het in bruikleen geven van rechten. Van belang is dat de commissie ruimte creëert voor probleemgevallen.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  21° / 12°
  70 %
 • Vrijdag
  20° / 15°
  70 %
 • Zaterdag
  20° / 13°
  60 %
Meer weer