Boeren+willen+koerswijziging+waterschap+De+Dommel
Achtergrond
© Nieuwe Oogst

Boeren willen koerswijziging waterschap De Dommel

Op papier kan alles kloppen, maar toch kunnen in de praktijk grote problemen ontstaan. Dat bleek vorig jaar na de enorme regenval in juni. Boeren en tuinders in het gebied van waterschap De Dommel willen nu een ander beleid van het waterschap.

Zes boeren, onder wie ZLTO-bestuurder Gerard Nabuurs maakten vorige week gebruik van de laatste kans om in te spreken bij de Commissie Watersysteeem van waterschap De Dommel, voordat het algemeen bestuur van het waterschap woensdag besluiten neemt over de wateroverlast.

De boeren wezen onder andere op afname van de afvoercapaciteit als gevolg van achterstallige baggerwerkzaamheden, op een niet flexibel maaibeleid en op ingrepen om beken meer te laten meanderen. Door het achterstallige baggerbeleid zijn veel watergangen dichtgeslibd. Bij een meer dan normale neerslag ontstaat nu op veel plekken wateroverlast op percelen. Nabuurs pleitte daarom voor 'een fors baggerprogramma'.

Maaibeleid

Ook het maaibeleid van De Dommel is veel boeren een doorn in het oog. Nabuurs en melkveehouder Frans Versteden uit Oirschot pleitten voor een veel flexibeler maaibeleid en om vooral op tijd te maaien, ook al vroeg in het jaar als er na een zachte winter en voorjaar veel gras in slootkanten groeit.

Geen enkele overheid is of voelt zich verantwoordelijk voor het opruimen van slib, maaisel en bagger

Jos van der Sanden, veehouder in Veldhoven

Niet alleen het water dat op percelen valt of stroomt zorgt voor problemen, ook de stoffen die daarin zitten, vertelt Jos van der Sanden uit Veldhoven. Dat is bijvoorbeeld het geval als riooloverstorten overlopen. Veel percelen zijn daardoor ernstig vervuild. Maar ook het water in de watergangen kan vervuild zijn. Van der Sanden kreeg daardoor veel arseen op zijn grasland.

Alarmbellen

Dat is een giftige stof die niet in voedingsmiddelen mag komen. Het kwam 'toevallig' aan het licht bij kwaliteitsonderzoek van GD. 'Toen gingen alarmbellen rinkelen. Misschien zaten er veel meer schadelijke stoffen in het water.' Dat laatste bleek uiteindelijk niet het geval.

De veehouder heeft de eerste snede van het gras op het ondergelopen land gehooid. De balen staan nog opgeslagen totdat het waterschap ze afvoert. Uit onderzoek bleek dat de volgende sneden weer helemaal vrij waren van arseen.

Natuurlijke oorsprong

De provincie zegt dat het arseen van natuurlijke oorsprong is; het komt mee omhoog met ijzerhoudend kwelwater uit breuklijnen. Bij normaal landbouwkundig gebruik van percelen is er niets aan de hand.

Van der Sanden stelt dat vorig jaar alles fout ging wat fout kon gaan. 'Er was slecht gemaaid, niet gebaggerd, er waren zandbanken. Na de hoosbuien heeft niemand gewaarschuwd voor smerig water. Geen enkele overheid is of voelt zich verantwoordelijk voor het opruimen van slib, maaisel en bagger.'

Afvoeren afgesloten

Volgens Piet van den Boogaert uit Someren klopt het hele watersysteem niet in delen van waterschap De Dommel. Dat is het geval in het gebied waar hij zit, sinds de Strabrechtse Heide Natura 2000-gebied is geworden. Toen zijn afvoeren afgesloten zonder dat ze werden vervangen. Dat geeft regelmatig problemen in een gebied van duizenden hectares.

Zijn zoons oogstten vorig jaar ruim 10 procent van een normale maisopbrengst. Andere ondernemers leden forse schade.

• Lees meer hierover deze zaterdag in Nieuwe Oogst

Weer

 • Donderdag
  16° / 14°
  70 %
 • Vrijdag
  16° / 8°
  10 %
 • Zaterdag
  15° / 12°
  50 %
Meer weer