Boeren+eisen+verandering+bij+Waterschap+De+Dommel
Nieuws
© zlto

Boeren eisen verandering bij Waterschap De Dommel

'Verandering is keihard nodig', stelt Gerard Nabuurs van ZLTO tijdens de vergadering van de commissie Watersystemen van waterschap De Dommel.

De commissie Watersystemen van waterschap De Dommel evalueerde woensdag de wateroverlast van juni vorig jaar. De commissie besprak de resultaten van de WaterWerkplaatsen - gesprekken tussen waterschap, gemeenten, boeren, burgers, bedrijven, terreinbeherende organisaties en milieubewegingen - en hoe het beleid moet veranderen.

Tijdens de vergadering was er gelegenheid om in te spreken. Gerard Nabuurs maakte als portefeuillehouder Water binnen het hoofdbestuur van ZLTO van die gelegenheid gebruik, net als vijf getroffen agrariërs. De commissievergadering was de laatste stap naar het besluit van het algemeen bestuur om het watersysteem voor de toekomst te veranderen.

Stuurbaarheid

Als er één woord is dat de lading van de veranderingen dekt, dan is dat volgens Nabuurs 'stuurbaarheid'. 'Daarbij moeten de hoofdwatergangen weer de functie hebben waarvoor ze destijds zijn aangelegd, namelijk het afvoeren en doorvoeren van water.'

Daarnaast deed Nabuurs het verzoek om grondgebruikers in het veranderingsproces te betrekken. 'Waardeer hun inzet en kennis over de bodem, het detailwatersysteem en de historie van het gebied.' Ook de boeren die aan het woord waren vroegen om oplossingen en samenwerking om schade in de toekomst te voorkomen. Piet van den Boogaert sprak namens ZLTO Someren en de Peelrijtwerkgroep. 'Maak eindelijk eens gebruik van de afvoermogelijkheden die er zijn en zorg voor kloppende stuwpeilmetingen.'

Nijpende situatie

Martin van der Heijden uit Boxtel vindt dat meandering de oorzaak is van veel problemen en dat er beter stuwbeheer moet komen. En Frans Versteden uit Oirschot drong aan op een flexibeler maaibeleid. De nijpende situatie kwam naar voren in de emotionele betogen van Adrian Houbraken en Jos van de Sanden. Voor Houbraken dreigt onteigening in het kader van de PAS-wetgeving. En Van de Sanden kampt met vervuild grasland 'waarvoor het waterschap haar verantwoordelijkheid niet neemt'.

De meeste fracties in de commissie gaven aan te hechten aan oplossingen die aansluiten bij de wensen van de insprekers, en die binnen afzienbare tijd gerealiseerd kunnen worden. Tussen de fracties lijkt grote mate van consensus te zijn.

Weer

 • Maandag
  19° / 12°
  40 %
 • Dinsdag
  19° / 13°
  70 %
 • Woensdag
  17° / 11°
  60 %
Meer weer