Boer+en+bodem+voelen+verbod+sleepvoet
©

Boer en bodem voelen verbod sleepvoet

Het besluit om het aanwenden van mest met de sleepvoet per 1 januari 2014 te verbieden, betekent een aanslag op de kwaliteit van het weiland en jaagt de boer op kosten.

'Bemesting waarbij in het land moet worden gesneden, is funest voor de grasmat op veengrasland', zegt Barend Meerkerk van PPP-Agro Advies. 'Dan droogt de grond uit en komen de zoden los te liggen. Het verband gaat eruit en dan zak je er doorheen.'

Op kleigrond bestaat het risico dat in de zomer de grond te hard wordt om er in te komen. Boeren vrezen dat de mest op de bodem blijft liggen en dat zij daardoor in overtreding zijn. Dat zou een korting op de bedrijfstoeslagen tot gevolg kunnen hebben.

Sleepslang

Als injecteren praktisch moeilijk uitvoerbaar is, mag de sleepslang worden gebruikt. Vooral voor melkveehouders die weiden, heeft dit flinke nadelen. Het bemesten met de sleepslang van kleinere oppervlakten is te duur.

Meerkerk schat de extra kosten op jaarbasis op ruim € 1 per kuub mest in vergelijking met de huidige situatie.

Verbod opheffen

LTO vindt dat het verbod op het gebruik van de sleepvoet moet worden opgeheven. 'Het ministerie pikt er één maatregel uit om de ammoniakuitstoot terug te brengen, terwijl we juist werken aan een breed pakket van maatregelen', zegt Kees Romijn, vakgroepvoorzitter LTO melkveehouderij.

• Lees meer hierover deze zaterdag in Nieuwe Oogst, edities LT Noord

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  20° / 15°
  70 %
 • Zaterdag
  20° / 13°
  60 %
 • Zondag
  20° / 14°
  50 %
Meer weer