Waterwinningsanalyse+Oost+Nederland+moet+over
Nieuws
© jasper schel

Waterwinningsanalyse Oost Nederland moet over

Het Milieu effect rapport (MER) voor de voorkeurslocaties voor drinkwaterwinning in Twente-Achterhoek is onvolledig. Dat zegt de commissie die het rapport op verzoek van de provincies Gelderland en Overijssel het milieueffectrapport beoordeelde.

De commissie vindt dat in het rapport de effecten van de winning op beschermde natuur en bodemdaling van veengronden nog onvoldoende zijn onderzocht. Eerder kwam LTO Noord al met kritiek op de opzet van de Mer.

De commissie raadt aan om het rapport eerst aan te passen, en dan pas een besluit te nemen over de voorkeurslocaties voor de drinkwaterwinning. De provincies Gelderland en Overijssel willen één of meerdere waterwinningen mogelijk maken met een totale omvang van 7 miljoen kubieke meter per jaar, inclusief nieuwbouw of aanpassing van noodzakelijke transportleidingen en waterzuiveringen.

Hiervoor moeten de provinciale omgevingsvisies worden aangepast. Vanwege kaderstelling voor m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteiten en mogelijke negatieve effecten op Natura 2000-gebieden is een Plan-MER opgesteld.

Kleine daling

Drinkwaterwinning kan in de natuurgebieden een kleine daling van het grondwater veroorzaken. Veel natuur in Twente is gevoelig voor deze verdroging, en vaak is deze 'natte natuur' al te droog. In de buurt van de beoogde winlocatie Vriezenveen-Daarle is deze natte natuur aanwezig. In het milieueffectrapport wordt nog niet aangetoond dat schade voor deze natuur door verzachtende maatregelen kan worden voorkomen.

De grondwaterstand op de winlocatie Vriezenveen-Daarle zelf gaat flink omlaag. In de bodem kan nog veen aanwezig zijn. Door de verlaagde grondwaterstand verwacht de commissie dat dit veen zal verdwijnen. De bodemdaling zal dan forser zijn dan nu in het rapport is berekend, met risico's voor de omgeving zoals vernatting van de grond en verzakking van stallen, dijken en wegen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  13° / 4°
  30 %
 • Donderdag
  10° / 2°
  20 %
 • Vrijdag
  10° / 2°
  10 %
Meer weer