Project+%27Boeren+voor+Drinkwater%27+werkt
Nieuws
© Ida Hylkema

Project 'Boeren voor Drinkwater' werkt

Het milieu vaart wel bij het Overijsselse project Boeren voor Drinkwater. In het project proberen boeren in Overijsselse drinkwatergebieden de milieubelasting te verminderen, maar tegelijkertijd hun bedrijfsresultaat te vergroten.

Dat lukt want de nitraatmetingen die in het kader van het project sinds 2011 plaatsvinden, laten een neerwaartse lijn van de nitraatconcentratie in het grondwater zien. Daarnaast blijken de genomen maatregelen ook positief voor het financiële resultaat van de agrariërs.

Bedrijfsresultaat

Tijdens een evaluatiebijeenkomst die vorige week werd gehouden, zijn de resultaten van 15 deelnemers besproken en gedeeld met bestuurders van de provincie Overijssel, Vitens en LTO Noord.

De deelnemers nemen vrijwillig deel aan het project, maar hebben echt de intentie om te werken aan het verbeteren van de kwaliteit van het grondwater. Ze zijn dan ook trots dat de resultaten positief zijn en ook blij met het bijkomende positieve effect op het bedrijfsresultaat. Dit bedraagt ongeveer 150 euro per hectare.

Kringloopwijzer

Via het project worden de deelnemers ondersteund door bedrijfsadviseurs. De kringloopwijzer is daarbij een belangrijk instrument. Het streven van de groep is om onder de 100 kg stikstof bodemoverschot te blijven. Dit lukte in 2014, dat was een zeer groeizaam jaar.

In 2015 lag het overschot net iets hoger, maar bleef de groep beter presteren dan het landelijk gemiddelde. De potentie bij de deelnemers voor een verdere verbetering ligt er nog steeds. Het is een groep koplopers die laat zien dat praktische maatregelen goed zijn voor het milieu, maar ook goed voor de portemonnee.

Nieuwe deelnemers

Het project krijgt ook in 2016 een vervolg. Bestaande maatregelen, zoals drijfmestrijenbemesting en grasonderzaai in mais worden voortgezet. Daarnaast wordt een verdiepingsslag gemaakt worden door perceelgericht bemesten. Ook nieuwe deelnemers kunnen aansluiten.

Weer

 • Woensdag
  13° / 4°
  30 %
 • Donderdag
  10° / 2°
  20 %
 • Vrijdag
  10° / 2°
  10 %
Meer weer