Te+veel+nutri%C3%ABnten+in+Duits+drinkwater
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Te veel nutriënten in Duits drinkwater

Grotere inspanningen van alle betrokkenen in Duitsland is nodig om overschotten van nutriënten te voorkomen. Dat was de boodschap op een conferentie van de Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) in Berlijn.

'Drinkwater is onze grootste bodemschat. Maar 25 jaar na de inwerkingtreding van de nitraatrichtlijn en 16 jaar na de inwerkingtreding van de kaderrichtlijn water wordt de bescherming van het grondwater sterk bedreigd, met name in Niedersachsen', waarschuwde Godehard Hennies

Nitraatgehalte

Hennies is bedrijfsleider van de waterleidingmaatschappij Bremen-Niedersachsen-Sachsen-Anhalt. Op de DLG-conferentie maakte hij duidelijk dat landelijk 27 procent van alle grondwaterputten een te hoog nitraatgehalte heeft.

'Het is al 12 uur geweest', benadrukt hij. Volgens hem moet de wet worden aangescherpt en zijn er instrumenten nodig voor samenwerking tussen landbouw en waterbeheer.

Oorzaken

Volgens Bernhard Osterburg van het Thünen Instituut in Braunschweig worden de problemen veroorzaakt door twee zaken: een (te) hoge vee-dichtheid in sommige regio's en een lage N-benutting door gebruik van suboptimale technieken bij de bemesting.

Uit analyses blijkt dat er tussen vergelijkbare bedrijven grote verschillen bestaan in hoe efficiënt er wordt omgegaan met de benutting van nutriënten. Hieruit concludeert Osterburg dat er bij veel bedrijven nog aanzienlijke verbeteringen mogelijk zijn in het efficiënt gebruik van nutriënten.

Maatregelen

Om de problemen in de concentratiegebieden van vee niet verder te laten escaleren, zijn maatregelen nodig. DLG vicepresident Hubertus Paetow pleit voor technische oplossingen om emissies bij opslag en uitrijden van mest te voorkomen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  13° / 4°
  30 %
 • Donderdag
  10° / 2°
  20 %
 • Vrijdag
  10° / 2°
  10 %
Meer weer