Boeren+zien+veel+obstakels+bij+huidig+mestbeleid
Nieuws
© Huisman Media

Boeren zien veel obstakels bij huidig mestbeleid

Akkerbouwers, melkveehouders en varkenshouders hebben de intentie om nauwkeurig aan het mestbeleid te blijven voldoen, maar het draagvlak ervoor is bij hen gering.

Agrarisch ondernemers vinden het goed dat er een mestbeleid is en hebben de intentie om hier nauwkeurig aan te blijven voldoen, ook als het verder wordt aangescherpt. Het draagvlak voor het huidige mestbeleid is echter gering bij hen en andere belanghebbenden.

Dit blijkt uit een belevingsonderzoek van Wageningen University & Research, in aanvulling op de vijfjaarlijkse Evaluatie Meststoffenwet.

Gewasopbrengsten

Boeren denken dat het mestbeleid lagere gewasopbrengsten en een verminderde bodemvruchtbaarheid tot gevolg heeft. Ook bestaat er kans op onbedoelde normoverschrijding omdat de mestsamenstelling niet precies te voorspellen is.

De belangrijkste knelpunten die de geënquêteerde ondernemers ervaren zijn: tegenstrijdige milieudoelen, verminderde bodemvruchtbaarheid, te duur en te ingewikkeld, fraude, weinig ruimte voor maatwerk en gebrek aan flexibiliteit in de wetgeving.

Vergunningsverlening

Oplossingen die door de geënquêteerde ondernemers zijn bevestigd of genoemd, zijn onder andere eenvoudigere en flexibelere mestwetgeving met compensatie- en verrekenmogelijkheden, meer samenhangend beleid, soepelere vergunningverlening voor mestverwerking, aandacht voor bodemvruchtbaarheid en het aanpakken van fraude.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  17° / 10°
  10 %
 • Donderdag
  21° / 7°
  10 %
 • Vrijdag
  20° / 9°
  30 %
Meer weer