Zestig+Westlandse+tuinders+zuiveren+samen
Achtergrond
© Harry Stijger

Zestig Westlandse tuinders zuiveren samen

Zestig ondernemers uit de tuinbouwgebie-den Raaphorst-Tiend in Monster, Lange Stucken en Waalblok in 's-Gravenzande hebben de Coöperatie Tuinbouwwaterzuivering De Vlot opgericht. Hiermee start de uitvoering van het plan voor de collectieve zuivering van restwaterstromen voor 170 hectare glastuinbouw.

Eind dit jaarmoet de zuiveringsinstallatie in het Westland in bedrijf zijn. De bij de Coöperatie Tuinbouwwaterzuivering De Vlot aangesloten tuinbouwbedrijven voldoen daarmee al op 1 januari 2018 aan de verplichte zuivering van restwaterstromen, waar voor minimaal 95 procent de gewasbeschermingsmiddelen uit moeten zijn verwijderd. Hiermee loopt dit collectief voor op de uiterste datum van 1 januari 2021.

De zuivering, ontworpen door Aqua-Terra Nova, gebeurt op hoofdlijnen met biologische zuivering middels langzame zandfiltratie en met actief koolfiltratie voor het verwijderen van gewasbeschermingsmiddelen en zware metalen. Met een extra zuiveringsstap om de nutriënten, zoals stikstof en fosfaat, eruit te halen, zijn de bedrijven ook klaar voor de toekomst: de nulemissie in 2027.

CAD-systeem

Een belangrijk voordeel is dat de tuinbouwbedrijven in Raaphorst-Tiend, Lange Stucken en Waalblok al op het Centraal Afvoersysteem Drainagewater (CAD-systeem), een apart en privaat rioolsysteem, zijn aangesloten. Hierdoor is het restwater van de bedrijven eenvoudig op een centraal punt bij elkaar te brengen.

We zien dit als een initiatiefrijk project, waarbij de tuinders hun nek uitsteken en gezamenlijk aan een doelmatige oplossing voor iedereen werken

Floris Nonhebel, Hoogheemraadschap van Delfland

'Dit is een unieke kans om op een makkelijke manier de waterzuivering collectief te doen. Bovendien drukt dat de kosten voor de ondernemer, maar dat wisten we al van de clusterzuivering in de Bommelerwaard. Met dit project worden de tuinders ontzorgd', zegt Leonie Claessen van LTO Noord Glaskracht.

Overeenkomst

Maandag krijgen de telers op de ledenvergadering nog eenmaal een toelichting en kunnen zij vragen stellen. Direct daarna moet iedere teler een overeenkomst voor een commitment van maximaal vijftien jaar tekenen.

'Telers die zich later aansluiten, betalen naast de eenmalige 1.100 euro per hectare en een aantal jaren maal 1.100 euro per hectare voor de exploitatie ook nog een 'boete' van 50 procent over deze kosten', vertelt Aad Wubben van Aqua-Terra Nova. 'De coöperatie wil hiermee voorkomen dat er achteraf nog veel bedrijven gaan aansluiten.'

De Poel

Mogelijk sluit een deel van het glastuinbouwgebied De Poel zich op korte termijn ook aan.

Glastuinders, Gemeente Westland en Hoogheemraadschap van Delfland werken voor dit project goed samen en denken mee voor een passende oplossing.

Grote hoeveelheid

Het gaat om maximaal 100 kubieke meter per uur, een grote hoeveelheid water om af te voeren. Het waterschap is verantwoordelijk voor schoon oppervlaktewater, de gemeente heeft de zorgplicht voor het goed inzamelen van het restwater en de glastuinders hebben weer de plicht om dat water van restanten gewasbeschermingsmiddelen te zuiveren.

'Wij hebben er belang bij dat het water eerder dan 2021 wordt gezuiverd, zodat het niet meer ongezuiverd voor een deel in het riool en een ander deel in de maalkom van het gemaal Vlotwatering tussen Monster en 's-Gravenzande terechtkomt', zegt Floris Nonhebel van Hoogheemraadschap van Delfland.

Voorbeeld

'We zien dit als een initiatiefrijk project, waarbij de tuinders hun nek uitsteken en gezamenlijk aan een doelmatige oplossing voor iedereen werken. Met dit project doen we ervaring op en dit kan een voorbeeld zijn voor andere gebieden.'

Het businessplan van het zuiveringsproject is in augustus 2016 bij het bevoegd gezag ingediend en door de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) goedgekeurd. Nu is er met ODH nog overleg gaande over de uitwerking van de maatwerkvergunning en met Delfland over de lozingsvergunning.

Mijlpaal

Claessen: 'Ondanks dat er voor het bevoegd gezag nog geen wettekst is om de collectieve zuivering te toetsen, denken ze toch goed mee. In een belangrijk glastuinbouwgebied is dit het eerste cluster, waar de zuivering zo grootschalig wordt aangepakt. Dit laat zien dat de Westlandse glastuinbouw in duurzaamheid voorop wil lopen. Een belangrijke mijlpaal.'

Wubben betreurt het dat een grote plantenkweker afhaakt. 'Ondanks dat clusterzuivering voor een bedrijf de goedkoopste oplossing is, begrijpen we ook dat plantenkwekers geen jaar kunnen wachten, omdat ze middelen moeten gebruiken met een zuiveringsetiket.'

Imidacloprid

Dat betekent dat ze nu al aan de zuiveringseis van ten minste 95 of zelfs 99,5 procent voor middelen op basis van imidacloprid moeten voldoen, zegt Wubben.

'Zonde dat ze voor deze individuele zuivering tonnen aan euro's uitgeven, wat ze beter in het zuiveringsproject hadden kunnen investeren. We proberen die plantenkweker alsnog aan te laten haken door in de toekomst gietwater vanuit de zuivering te gaan leveren.'

Lozingspijp

Met de gemeente worden afspraken gemaakt dat bij bedrijven die niet meedoen aan de collectieve zuivering, de lozingspijp van het CAD-systeem voor het restwater echt dichtgaat. Anders wordt individueel gezuiverd water dubbel gezuiverd of het restwater mogelijk 'illegaal' geloosd.

Doel van een collectieve waterzuivering is om tegen zo laag mogelijke kosten water te zuiveren. Met het zuiveren van het restwater, waar de gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen uit gaan, is op termijn gietwater te maken. Door de verkoop van dat gietwater zijn de kosten van de zuivering te drukken.

Kosten

Het waterzuiveringsproject De Vlot kost 1,2 miljoen euro. Gemeente Westland en Hoogheemraadschap van Delfland dragen bijna 4 ton bij aan de projectontwikkeling, waaronder het ontwerp van de zuivering en de aanleg van de ontbrekende riolering naar de waterzuivering.

De grondslag voor de bijdragen hieraan zijn de besparingen die de overheden bereiken doordat de tuinbouwbedrijven investeren in infrastructuur, die daarmee voor de overheid wegvalt.

Lening

Voor de aankoop van het perceel, de aanleg van zuiveringsinstallatie en de behuizing van de technische ruimte is 880.000 euro begroot. De coöperatie sluit voor 80 procent van dit bedrag een lening af, waar de gemeente garant voor staat.

Het resterende bedrag van 176.000 euro brengen de deelnemende bedrijven bijeen door ieder 1.100 euro per hectare entreegeld te betalen, dat als achtergestelde lening dient en wat zij aan het eind van het project terugkrijgen. Voor de exploitatie betalen de leden jaarlijks 1.100 euro.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  13° / 4°
  30 %
 • Donderdag
  10° / 2°
  20 %
 • Vrijdag
  10° / 2°
  10 %
Meer weer