Kansen+op+zilte+grond+groter+dan+gedacht
Nieuws
© Dirk Hol

Kansen op zilte grond groter dan gedacht

Op afgeschreven, zilte landbouwgrond is meer voedselproductie mogelijk dan tot nu toe werd aangenomen.

Dat concluderen Nederlandse onderzoekers die zich samen met het Zilte Proefbedrijf op Texel verdiepten in voedselproductie op verzilte grond.

Aan het onderzoek werkten deskundigen mee van Universiteit Leiden, Wageningen Universiteit, Vrije Universiteit Amsterdam en De Waddenacademie. De resultaten zijn woensdag gepresenteerd aan staatsecretaris Martijn van Dam.

Een belangrijke conclusie van het onderzoek is dat de zouttolerantie van veel rassen meevalt. Het Nederlandse onderzoek is wat dat betreft optimistischer dan de wereldvoedselorganisatie FAO.

Aardappelen en kool

Specifieke aardappelrassen, wortels, rode uien, witte kool en broccoli blijken prima te gedijen als ze op een speciale manier aan de wortel met zout water worden geïrrigeerd. Dat biedt perspectief om wereldwijd enorme oppervlakten verzilte grond weer te gaan gebruiken voor voedselproductie.

Volgens de Leidse hoogleraar Milieubiologie Peter Bodegom haalt de FAO nogal eens droogtetolerantie en zouttolerantie door elkaar. Het Nederlandse onderzoek weet dat te scheiden en levert zo meer betrouwbare uitkomsten op. Daar kan de veredeling haar voordeel mee doen.

Kieming moet beter

Een punt waar nog een 'fundamentele slag' moet worden gemaakt is de kieming van zaden op zoute gronden. Tot nu toe zijn voor de kieming nog te vaak zoete omstandigheden nodig, aldus Van Bodegom.

Staatssecretaris Martijn van Dam looft het onderzoek naar teelten op zilte grond. 'Jullie leveren een ongelooflijke bijdrage aan de voedselzekerheid in de wereld', zei hij bij de presentatie van het rapport.

Extra geld

Van Dam stelt 400.000 euro beschikbaar om een kenniscentrum op te zetten, bedoeld om de bijzondere Nederlandse teeltkennis wereldwijd over te dragen. Met het geld kan ook onderzoek plaatsvinden naar hergebruik van verzilte gronden in Egypte en Colombia.

Weer

 • Donderdag
  16° / 13°
  60 %
 • Vrijdag
  14° / 9°
  70 %
 • Zaterdag
  14° / 8°
  50 %
Meer weer