%27Mooi+dat+er+nog+speelruimte+is+voor+oplossingen+op+maat%27
Interview
© waterschap Rijn en IJssel

'Mooi dat er nog speelruimte is voor oplossingen op maat'

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is beducht voor zilte invloeden, maar merkt ook op dat de agrarische sector slechts een fractie van het potentieel aanwendt om voldoende zoet water ter beschikking te hebben. Beleidsadviseur Elbert Schrama ziet daar kansen.

Wat is uw eerste indruk van het onderzoek?

'Er is relatief nog weinig bekend over de gevolgen van verzilting voor gewassen. Complimenten daarom voor deze eerste verkenning, die een aanzet kan zijn voor allerlei vervolgonderzoek.'

Wat zijn de belangrijkste aanbevelingen?

'In de Oostpolder, het Noordelijk Zandgebied en op Texel wordt samen met agrariërs gemeten. Dit geeft inzicht in de omvang en knelpunten van verzilting en mogelijke verbeteringen in het watersysteem en op het perceel. Eenduidige metingen en afstemming van resultaten helpen om problemen beter te analyseren. Zo kunnen adequate vervolgacties worden ondernomen, waarna de effecten weer kunnen worden gemeten.'

Wat voor actie kan worden ondernomen?

'Zoet water kan langer worden vastgehouden in het gebied, zoals met een zoetwaterbel onder het perceel. Dat betekent: bewuster omgaan met oppervlaktewater. Als er te veel water uit de sloot wordt onttrokken, heeft dat een negatief effect op de grondwaterstand en de zoetwaterlens en dus ook op extra druk van zoute kwel.'

Welke rol kan HHNK spelen?

'We gaan steeds meer sturen op afstand. We zorgen voor een goede aanvoer en verdeling van zoet water via de hoofdwaterlopen. Vervolgens moet de ondernemer daar individueel of met een groep mee aan de slag. Op perceelsniveau kan de agrariër zelf de waterhuishouding sturen en inspelen op specifieke omstandigheden van de locatie en de teelt.'

Dus de bal ligt bij de teler?

'Daar ligt inderdaad een van de sleutels. En dan vooral ook in de uitwisseling van kennis tussen telers onderling. Het kan goed zijn om meer afstemming in teeltplannen te maken, ook om het aanspreken van zoet water te spreiden.'

Dat is niet eenvoudig te organiseren…

'Klopt. Tenzij het bewustzijn over de voordelen vergroot. Irrigatie in combinatie met bijvoorbeeld het toedienen van nutriënten dient meerdere doelen, waaronder een betere zoetwaterbenutting. In de geschetste scenario's wordt de Noordkop een lastig gebied vanwege toenemende neerslagtekorten. Dan is het mooi dat er nog veel speelruimte is voor oplossingen op maat.'

Weer

 • Donderdag
  11° / 10°
  60 %
 • Vrijdag
  11° / 7°
  70 %
 • Zaterdag
  13° / 7°
  10 %
Meer weer