Drentse+subsidie+drainage+en+beregening+verlengd
Nieuws
© HLB

Drentse subsidie drainage en beregening verlengd

Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben de subsidieregeling drainagebuizen en beregeningsputten verlengd.

Boeren die een voortoets moeten laten uitvoeren naar de effecten van drainage of beregening uit grondwater rondom Natura-2000 gebieden, kunnen hiervoor ook in 2017, 2018 en 2019 subsidie aanvragen. Daarvoor hebben Gedeputeerde Staten tot 2020 jaarlijks 50.000 euro beschikbaar gesteld.

Vergunning

De regeling kwam vorig jaar tot stand in samenspraak met LTO Noord en natuur- en milieuorganisaties. Afgesproken werd dat boeren geen vergunning nodig hebben voor bestaande drainage en beregeningsputten. Ook voor het vervangen van een bestaande situatie geldt geen vergunningsplicht. Alleen rond Natura 2000-gebieden is een melding nodig.

Wanneer een ondernemer in zo'n gebied nieuwe drainage of beregeningsputten wil aanleggen, moet er een zogenoemde voortoets worden uitgevoerd. Blijkt uit deze toets dat er geen negatief effect is op het natuurgebied, dan is een vergunningaanvraag niet nodig.

Effect

Blijkt uit de voortoets dat wel een effect op de nabijgelegen natuur optreedt, dan moet de ondernemer een vergunning aanvragen.

Weer

 • Zondag
  9° / 4°
  50 %
 • Maandag
  8° / 4°
  50 %
 • Dinsdag
  8° / 1°
  50 %
Meer weer