Pilot+Lange+Weide+moet+boerenbestaan+waarborgen
Achtergrond
© Ulco Wesselink

Pilot Lange Weide moet boerenbestaan waarborgen

Bijna iedereen in polder Lange Weide rond Driebruggen doet mee aan de pilot 'Lange Weide'. 'Doel is inklinking van het veen verminderen.

Daardoor heeft het waterschap minder kosten en blijft het boerenbestaan op lange termijn gewaarborgd', zegt initiatiefnemer Gert van den Hoeven.

Via betonpaden is al zijn 50 hectare land te bereiken, zelfs op de buitenstukken zijn betonpaden aangelegd. Daarnaast weidt Van den Hoeven zijn koeien liever dan dat hij met zwaar materieel het gras van zijn land haalt. 'Als je de grasmat goed onderhoudt, dan kun je hier goed boeren', is de opvatting van de melkveehouder. Maar de vraag is hoelang nog?

De veengrond in 'zijn' polder, de Lange Weide, daalt. In 2014 heeft Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de 330 hectare grote polder bestempeld tot 'knikpuntgebied': het waterpeil wordt in de toekomst niet meer verlaagd. Hiermee is het einde van het boerenbestaan in de polder in zicht gekomen.

Natuurlijk is het prettig als we een week eerder het land op kunnen en meer gras van het land halen, maar ons hoofddoel is blijven boeren op de lange termijn

Gert van den Hoeven, melkveehouder in Driebruggen

Enkele en Dubbele Wiericke

In 2015 heeft het waterschap nog de dijken langs de Enkele en Dubbele Wiericke, waartussen de polder zich uitstrekt, verhoogd en verbreed. Er is zelfs een extra sloot gegraven voor waterberging. Zelf heeft de melkveehouder drie jaar geleden op 6 hectare onderwaterdrainage laten aanleggen.

Het waren voor de ondernemer redenen om anderhalf jaar geleden aan de bel te trekken bij gemeente Bodegraven-Reeuwijk. 'Ik heb een voorstel ingediend: waarom leggen we niet in de hele polder onderwaterdrainage aan? De polder zal minder snel inklinken en de toekomst van het boerenbestaan in het gebied wordt daardoor ook voor de lange termijn gewaarborgd.'

Twintig grondeigenaren

De gemeente was enthousiast, haalde het waterschap erbij en het waterschap het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) in Zegveld. Zelf ging Van den Hoeven de boer op. Hij bezocht alle twintig grondeigenaren.

'Hun eerste vraag was: wat kost dat? Maar met subsidie via de POP3-gelden uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en bijdragen van provincie en waterschap komen we een heel eind. Zo dachten de meeste inwoners ook. Er is maar één veehouder en één particulier die vooralsnog niet mee doen.'

Intentieverklaring

De intentieverklaring is vorige week getekend door alle deelnemers. In mei is de openstelling van de POP3-subsidie, maar Van den Hoeven verwacht pas eind dit jaar uitsluitsel. 'We hebben wel laten opnemen dat als er geen subsidie komt, de proef niet doorgaat.'

Onderzoekers gaan de komende jaren proeven in de polder uitvoeren met onder meer flexibel peilbeheer en de teelt van lisdodde in slootkanten. Daarnaast doen ze metingen zoals grasopbrengst en waterkwaliteit. 'We worden een voorbeeldproject voor andere polders.'

Onderwaterdrainage 2.0

Gekozen is voor onderwaterdrainage 2.0, via een waaiersysteem of via een verzameldrain. De proef die op het VIC loopt met drukdrains, daar wil Van den Hoeven nog niet aan beginnen. 'Dat betekent dat elke boer zijn eigen peil kan regelen. Behalve dat dat onderling gedoe in de polder op kan leveren, kun je op die manier ook niet zien of onze proef werkt.'

Het uiteindelijke doel is inklinking van het veen tegengaan. 'Natuurlijk is het prettig als we een week eerder het land op kunnen en meer gras van het land halen, maar ons hoofddoel is blijven boeren op de lange termijn.'

• Lees meer hierover deze zaterdag in Nieuwe Oogst

Weer

 • Vrijdag
  27° / 20°
  80 %
 • Zaterdag
  25° / 19°
  80 %
 • Zondag
  26° / 18°
  60 %
Meer weer