Geld+voor+peilgestuurde+drainage+Flevoland
Nieuws
© Harry Tielman

Geld voor peilgestuurde drainage Flevoland

Provincie Flevoland verleent 350.000 euro subsidie aan stichting Acacia Institute voor de uitvoering van het project Spaarwater in Flevoland.

Met het project wordt, door middel van peilgestuurde drainage, de grondwaterstand onder agrarische percelen beter gestuurd en de bodemdaling geremd. Door de bodemdaling krijgen boeren steeds vaker te maken met natte omstandigheden.

Natuurgebieden zakken minder snel, omdat ze minder zijn ontwaterd. Hierdoor komen ze relatief hoger te liggen ten opzichte van de omgeving. Daardoor lekt water dat nodig is voor de natuur weg naar omringend landbouwgebied.

Bodemdaling remm

Flevoland wil de bodemdaling zoveel mogelijk remmen. Het drainageproject is onderdeel van het Actieplan Bodem en Water, een initiatief van LTO, provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland. Hierin probeert een groep agrariërs om bodemdaling in veengronden tegen te gaan en water te besparen.

Gedeputeerde Jaap Lodders ziet de aanpak wel zitten. 'Met het nieuwe drainagesysteem willen we de grondwaterstand in de landbouwpercelen beter sturen. Een hogere grondwaterstand als dat mogelijk is om het veen nat te houden en minder te hoeven beregenen. En een lagere grondwaterstand als men een natte periode aan ziet komen of het veld op moet met de trekker.'

LTO Projecten

De proef duurt tot 2019 en wordt gefinancierd door provincie Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland, LTO Projecten en Deltafonds.

Weer

 • Donderdag
  3° / 1°
  90 %
 • Vrijdag
  6° / 2°
  20 %
 • Zaterdag
  13° / 4°
  50 %
Meer weer