Verpachters willen afspraken rond fosfaatrechten

Goede afspraken zijn nodig rond het eigendomsrecht van fosfaatrechten, vindt Federatie Particulier Grondbezit (FPG). Als een pachter deelneemt aan de stoppersregeling, blijft er een melkveebedrijf over zonder fosfaatrechten. Dat bemoeilijkt een nieuwe pacht.

Het is nog onduidelijk wie eigenaar is van de fosfaatrechten. Bij het melkquotum leidde dit tot juridische procedures. De FPG adviseert verpachters om goede afspraken te maken tussen pachter en verpachter.

Door vooraf het gesprek aan te gaan kunnen volgens de FPG vervelende situaties of zelfs juridische conflicten achteraf worden voorkomen. Er is volgens de FPG nog veel onduidelijk over de waarde en eigendomsverdeling van fosfaatrechten bij verkoop ervan.

Vergelijkbaar melkquotering

De FPG vergelijkt de situatie met de invoering van de melkquotering. Toen is, na jarenlange opbouw van jurisprudentie, uiteindelijk een eigendomsverdeling van 50/50 aanvaard tussen pachter en verpachter. Indien de pachter stopte met zijn melkveehouderij leverde hij zijn deel van het melkquotum verplicht -tegen vergoeding­- terug aan de verpachter.

Deze discussie heeft ook politieke aandacht, laat Jaco Geurts van het CDA weten.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  6° / 2°
  20 %
 • Donderdag
  4° / 1°
  30 %
 • Vrijdag
  4° / 0°
  50 %
Meer weer