Wei+voor+de+Koe%3A+regelmachine+draait+verder
Column
© Dirk Hol

Wei voor de Koe: regelmachine draait verder

Veehouders betalen de rekening als de politiek weidegang voor melkkoeien verplicht zou gaan stellen. Zo reageert Helma Lodders (VVD) op de initiatiefnota Wei voor de koe van Henk van Gerven (SP), Rik Grashoff (GL) en Fatma Koser Kaya (D66). Maandag debatteert de Tweede Kamer over het voorstel voor verplichte weidegang.

Als ik 's morgens van Zeewolde naar Den Haag rijd, word ik blij als ik langs de snelweg grazende koeien zie. Ik weet zeker dat dit niet alleen voor mij geldt. Voor veel mensen is dit een vanzelfsprekend beeld. Grazende koeien horen in het Nederlandse landschap. Een oer-Hollands plaatje waar we zuinig op moeten zijn. Gelukkig ziet de sector dit ook.

Weidegang hoort in ons landschap. Het draagt bij aan een positief imago van de sector en het heeft een economische meerwaarde. Om die reden kiest een aantal boeren bewust voor weidegang. Daarnaast zijn er verschillende melkfabrieken en organisaties die initiatieven ontwikkelen om weidegang te stimuleren.

Toch is er een aantal politieke partijen die menen dat boeren via een wet verplicht moeten worden tot weidegang. Zij vinden dat steeds meer koeien permanent in de stal verdwijnen en dat de poorten in Nederland wijd open staan voor een enorme groei en schaalvergroting van de melkveehouderij.

Regels die de boeren beknotten, leiden tot schaalvergroting

Helma LoddersTweede Kamerlid voor de VVD

Inbreuk op vakmanschap

Het klinkt misschien sympathiek, maar het gezond boerenverstand spreekt anders. Het is een directe inbreuk op het vakmanschap van de boer. Een boer werkt dag in dag uit, 7 dagen per week, hard voor zijn bedrijf met liefde voor zijn koeien. De regelmachine die hier door D66, SP en GroenLinks aangezet wordt zal niet motiverend werken en haalt de professionaliteit van de boer onderuit.

In de afgelopen jaren is het aantal koeien in Nederland flink afgenomen. Telden we in 1985 nog ruim 2,3 miljoen koeien, in 2010 waren dit er nog maar krap 1,5 miljoen. In 2013 is dit aantal weer iets toegenomen. Maar met de recent aangenomen wet- en regelgeving zoals de grondgebonden groei van de melkveehouderij en de fosfaatwet zal het aantal koeien afnemen. Het beeld wat door deze partijen geschetst wordt, 'de poorten staan wijd open voor een enorme groei en schaalvergroting', kan ik dan ook niet plaatsen. Integendeel, het zijn juist deze partijen die de regelmachine laat draaien.

Regels die de boeren beknotten, de verduurzaming van de sector tegenwerken en uiteindelijk zullen leiden tot schaalvergroting. Boeren kunnen hun weidemelk niet langer met een 'plus' in de markt zetten. Ze worden niet langer beloond voor de inspanningen die zij moeten leveren om te weiden. De verplichting van weidegang zal ook effecten hebben op de kringloop.

Weidegang hoort in ons landschap. De zuivelketen heeft met inmiddels 73 partijen een convenant afgesloten voor een gezamenlijke inzet voor het behoud en bevorderen van weidegang in Nederland. Een mooi initiatief waar ook de overheid haar steentje aan bijdraagt.

Rekening voor veehouders

Met de verplichting die deze partijen u willen opleggen, vervalt de noodzaak van de zuivelfabrieken u een 'plus' op de melk te geven. De controle en handhaving zal niet langer door de zuivel worden uitgevoerd. Met andere woorden: u krijgt de rekening van D66, de SP en GroenLinks gepresenteerd. En de voortgang van een duurzame ontwikkeling van de melkveehouderij is de dupe.

Helma Lodders Tweede Kamerlid voor de VVD

Weer

 • Zondag
  7° / 2°
  20 %
 • Maandag
  8° / -3°
  60 %
 • Dinsdag
  8° / -4°
  10 %
Meer weer