Paprikateler kiest voor individuele waterzuivering

Glastuinders moeten vanaf 1 januari 2018 afvalwater voor ten minste 95 procent van restanten gewasbeschermingsmiddelen zuiveren, alvorens het te lozen. Paprikateler Hans van der Waal kiest voor een individuele oplossing.

Paprikateler+kiest+voor+individuele+waterzuivering
© Harry Stijger

'Ongezuiverd water op de sloot lozen is absoluut niet meer van deze tijd', zegt Hans van der Waal. Hij teelt 8,3 hectare rode en gele paprika's in Zevenhuizen. Voor de steenwolteelt op staande teeltgoten gebruikt hij regenwater dat hij in twee bassins opslaat. Bij een tekort aan gietwater in de zomer vult Van der Waal dat regenwater aan met bronwater van 80 tot 90 meter diepte, dat door het osmoseapparaat gaat.

'Sinds eind 2015 hebben we met de buren, die gerbera's, hortensia's, paprika's en tomaten telen, gekeken of we de waterzuivering gezamenlijk konden oppakken. Een collectieve aanpak zie ik niet zitten, omdat het veel duurder is. Dat komt ook omdat je tussen de bedrijven, die aan vier verschillende wegen liggen, verbindingsleidingen moet aanleggen', vertelt de paprikateler.

Weinig tijd

'Mijn grootste zorg is dat we als tuinbouw tot 1 januari te weinig tijd hebben om het gerealiseerd te krijgen. In korte tijd moet er nog veel gebeuren en zijn er nog veel te weinig goedgekeurde zuiveringsinstallaties beschikbaar.'

Van der Waal, deelnemer van de Ondernemersgroep Water van LTO Glaskracht Nederland, vindt het beter om de waterzuivering individueel aan te pakken. 'Op het eigen bedrijf kun je nog veel scoren. Bijvoorbeeld teeltwater met een hoog natriumgehalte hoef je niet te lozen.'

Nivellering

De ondernemer heeft de instellingen op de klimaatcomputer zo aangepast dat er minder water wordt gegeven. 'Dat geeft een behoorlijke nivellering van je waterstromen.'

Met de filters is ook nog een slag te slaan. 'Voor de twee zandfilters stond de dagelijkse doorspoeltijd op tien minuten, dat kan ook met vijf minuten. Voor de twee SAF-filters is het niet helemaal te regelen. Toch willen we de totale hoeveelheid spoelwater per jaar met een derde omlaag brengen.'

Afdekzeilen

Een volgende stap is om in maart afdekzeilen op de twee regenwaterbassins aan te brengen. Hiermee gaat Van der Waal algengroei in de bassins tegen en blijft het uitgangswater schoner.

De paprikateler heeft de restwaterstromen op zijn eigen bedrijf goed in beeld. Het gaat om filterspoelwater, drainwater van de teeltgoten en condenswater van het kasdek. Het filterspoelwater gaat nu nog via de rioolbuffersilo geleidelijk het riool in.

Doekfilter

'Door een eenvoudig doekfilter is dat water te reinigen en weer te gebruiken. Want als je weet dat er nog 2,5 tot 3 EC (elektrische geleidbaarheid) in dat spoelwater zit, is het onzin om dat goede water te lozen.'

Met een doekfilter denkt Van der Waal de restwaterstromen voor 80 tot 90 procent te reinigen en weer voor de teelt te gebruiken. Er blijft dan heel weinig afvalwater over om te zuiveren. De kleinste goedgekeurde zuiveringsinstallatie voor de behandeling van de restwaterstromen volstaat dan.

BZG-lijst

Voor de aanschaf later dit jaar van een installatie van de lijst van de Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw (BZG-lijst) heeft de ondernemer al offertes opgevraagd.

Om lekkende teeltgootjes tegen te gaan heeft de paprikateler de eindstukken bij het middenpad dichtgemaakt. De opvangbakjes voor het drainwater aan het eind van de goten maakt hij vier keer per jaar schoon, zodat vuil en aanslag niet tot verstoppingen en ongewenste wateroverlopen leiden.

Condenswater

Het condenswater van het glas aan de binnenzijde van het kasdek gaat nu al samen met het opgevangen drainwater door de hogedruk-uv-installatie heen.

Het drainwater wordt voor hergebruik ontsmet om schimmelziektes als pythium, phytophtora en fusarium te voorkomen.

Knelpunt

Het grootste knelpunt is voor Van der Waal het verontreinigde drainwater na de teeltwisseling. Voor de 500 kuub afvalwater zou hij eigenlijk een lozingsontheffing willen hebben.

Wellicht dat betere biologische schoonmaakmiddelen een oplossing kunnen bieden. Een mogelijkheid is ook nog om net voor het neerleggen van de nieuwe matten eerst de goten met schoon water uit te spuiten.

Lees ook

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  29° / 14°
  0 %
 • Donderdag
  31° / 16°
  0 %
 • Vrijdag
  32° / 17°
  0 %
Meer weer