Bollensector+start+met+schoon+erf%2C+schone+sloot
Achtergrond
© Henk Bouwman

Bollensector start met schoon erf, schone sloot

Met het nemen van een watermonster bij bloembollenbedrijf Gebr. J. en W. van der Slot en Zonen in Noordwijkerhout is maandagmorgen het startschot gegeven voor het project 'Schoon erf, schone sloot' in Zuid-Holland.

Martine Leewis, hoogheemraad van het Hoogheemraadschap van Rijnland, en André Hoogendijk, adjunct-directeur van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) gaven het startschot gegeven voor het project 'Schoon erf, schone sloot'.

Met dit project willen het Hoogheemraadschap van Rijnland, de provincie Zuid-Holland en de KAVB de afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen op bollenteeltbedrijven terugdringen met tachtig procent.

Nulmetingen

Bij tien bollenkwekers in de Duin- en Bollenstreek worden het eerste jaar nulmetingen gedaan in de afvoerputten op het erf. Dit moet inzicht geven in de concentraties van de gewasbeschermingsmiddelen.

Met deze resultaten in ogenschouw gaan de telers komende maanden maatregelen nemen op hun erf. Een mooi resultaat zou zijn dat deze concentraties na het nemen van de maatregelen volgende jaar herfst met tachtig procent zijn afgenomen.

Bewustwording

Het project 'Schoon erf, schone sloot' heeft als doel de waterkwaliteit te verbeteren door bewustwording en gedragsverandering bij bloembollentelers. Nog te vaak treft Rijnland gewasbeschermingsmiddelen in te hoge concentraties in de sloot aan.

Deze blijken vaak afkomstig van het erf door bolontsmetting of het schoonmaken van de spuitmachine. Bij een regenbui stromen de middelresten af naar de sloot. Uit ervaringen in Noord-Holland is gebleken dat bollenkwekers deze afspoeling kunnen voorkomen door het nemen van verschillende maatregelen.

Emissievermindering

Martine Leewis hoopt op vergelijkbare resultaten in Zuid-Holland: 'Het enthousiasme van de bollentelers om de problemen aan te pakken is groot. Samenwerking tussen alle partijen die belang hebben bij emmissievermindering is nodig om successen te behalen.'

'In Noord-Holland heeft dit project in een periode van twee jaar geleid tot een reductie van tachtig tot negentig procent van de hoeveelheid gemeten middelen. Het zou fantastisch zijn als we deze resultaten ook hier in de Bollenstreek met elkaar weten te bereiken.'

Weer

 • Donderdag
  11° / 10°
  60 %
 • Vrijdag
  11° / 7°
  70 %
 • Zaterdag
  13° / 7°
  10 %
Meer weer