Hogan: 'EU ondersteunt in moeilijke tijden'

EU Landbouwcommissaris Phil Hogan bezoekt donderdag Nederland. Hij spreekt onder meer op een bijeenkomst van LTO Noord in Groningen. Hogan vertelt Nieuwe Oogst dat hij daar graag reacties wil horen op het het huidige GLB. Die wil hij gebruiken voor de voorbereiding van het landbouwbeleid na 2020.

Hogan%3A+%27EU+ondersteunt+in+moeilijke+tijden%27
© Wim Hollemans

U heeft aangegeven dat u donderdag in Groningen met de boeren in gesprek wilt. Wat verwacht u van hen te horen?

'In het najaar van 2017 wil de Europese Commissie een notitie publiceren over de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Als voorbereiding daarop organiseren we een publieke consultatie.

'Persoonlijk ben ik nu met name geïnteresseerd in wat boeren en tuinders over het huidige GLB te zeggen hebben, zowel positief als negatief, om dat mee te kunnen nemen in onze voorbereidingen.'

Waar is de commissie nog meer mee bezig?

'We werken nu aan maatregelen op het gebied van oneerlijke handelspraktijken in de voedselketen. Dit als vervolg op het uitstekende werk dat jullie oud-minister Cees Veerman heeft gedaan in de Agro Markten Taskforce.

'Ik ben blij dat, na de grote steun in het Europees Parlement voor wetgeving op dit terrein, de Landbouwraad deze week unaniem heeft geconcludeerd dat er actie moet worden ondernomen. Het is er nu het moment voor.'

De commissie stelde forse bedragen beschikbaar voor sectoren die kampen met lage prijzen. Bent u tevreden over de manier waarop de lidstaten hun boeren en tuinders hebben gesteund?

'Het is nog te vroeg om dat grondig te evalueren. Van landbouworganisaties uit een aantal lidstaten hebben we wel duidelijke signalen gekregen dat deze maatregelen een middel zijn geweest om een groot aantal producenten te helpen overleven.

'Voor mij is het erg belangrijk dat Europa de boodschap heeft afgegeven aan haar boeren dat wij hen ondersteunen in moeilijke tijden. En dat op een moment waarop in de EU veel andere aanspraken werden gemaakt op de beperkte middelen. De afgelopen twee jaar hebben we in totaal 1,5 miljard euro uitgetrokken om boeren te helpen.'

De Commissie heeft zich ook ingespannen voor het vergroten van markttoegang in derde landen. Wat heeft dat opgeleverd?

'Het uitbreiden van de handelsmogelijkheden is voor mij een prioriteit. Je kunt stellen dat elke miljard euro stijging van de export zorgt voor 14.000 extra banen in de EU.

'De afgelopen jaren heb ik een aantal handelsmissies geleid naar Zuid-Amerika en naar Azië. Om de kwaliteit van ons voedsel onder de aandacht te brengen én om te wijzen op de regels die in heel Europa gelden voor veilig en traceerbaar voedsel. Dat zijn goede verkoopargumenten. De reacties waren steeds positief, 'made in the EU' lijkt een populair merk te gaan worden. Daarnaast werken we ook op diplomatiek niveau om (fyto-)sanitaire barrières weg te nemen.

'Het meest duidelijke voorbeeld van resultaat van de inspanningen op dit terrein is de onlangs hervatte export van varkensvlees naar Azië en het feit dat de agrarische sector alternatieve markten heeft kunnen vinden voor de Russische importban.'

De prijzen voor onder meer zuivel en varkensvlees trekken aan. Zijn deze sectoren uit de problemen?

'De situatie op zowel de zuivelmarkt als de markt voor varkensvlees is beduidend beter dan een aantal maanden geleden. Ik denk dat de maatregelen die we namen om de markt weer in balans te krijgen, dit herstel hebben versneld.

'Onze recente Outlook Report voorspelt een duurzame toekomst voor beide sectoren in de komende tien jaar. Maar, ook al zijn de directe vooruitzichten verbeterd, we kunnen daarop geen garanties geven.'

In hoeverre draagt het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid bij aan een betere toekomst voor boeren en tuinders in Europa?

'Door over te gaan op betalingen die zijn gekoppeld aan hectares, heeft het GLB aan boeren en tuinders het belang laten zien van marktoriëntatie. Dat betekent tegelijk dat ze de marktsignalen wel moeten zien en herkennen. We proberen de Europese agrariërs daarbij te helpen door meer marktinformatie te verschaffen.

'We hebben veel geleerd van de afgelopen twee jaar. Een van de belangrijkste lessen is dat we allemaal moeten samenwerken om de markt op verantwoordelijk wijze te managen, verwerkende industrie, boeren en overheden. En we moeten structuren opzetten om marktschommelingen op te vangen.'

U spant zich in voor vereenvoudiging van de regels rond de uitvoering van het GLB. Voor veel boeren zou het nog wel wat simpeler mogen.

'Die vereenvoudiging is een van de belangrijkste prioriteiten sinds mijn aantreden twee jaar geleden. Ik ben blij dat we vier verschillende rondes van vereenvoudigingen hebben kunnen presenteren. Inclusief het gelekaartsysteem dat ervoor moet zorgen dat bij boeren en tuinders het klimaat van angst voor controles verdwijnt.

'Onlangs hebben we nog een aantal mogelijke veranderingen gepresenteerd in de 'Omnibusverordening'. Ik hoop dat deze voorstellen verdere versimpeling van het GLB opleveren, bijvoorbeeld door ruimere mogelijkheden voor risicomanagement in de tweede pijler.'

En dat is het?

'Misschien kunnen we voor het einde van mijn zittingsperiode nog meer doen aan vereenvoudiging, maar boeren en tuinders moeten zich realiseren dat het GLB gefinancierd wordt door belastingbetalers. En wij als politici moeten er voor zorgen dat de besteding van die gelden gepaard gaat met voldoende zekerheden en controles.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  21° / 7°
  0 %
 • Dinsdag
  22° / 8°
  0 %
 • Woensdag
  21° / 8°
  0 %
Meer weer