Europees+landbouwbudget+moet+groeien
Nieuws
© NVWA

Europees landbouwbudget moet groeien

LTO Nederland vindt dat het Europees landbouwbudget moet groeien. Daarom is het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid na 2020 niet los te zien van de discussies over het Meerjarig Financieel Kader (MFK) in Brussel.

Daarmee volgt LTO de lijn van staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken. Het GLB is bedoeld om te zorgen voor voldoende en veilig voedsel, een leefbaar platteland en het ondersteunen van boeren en tuinders om de biodiversiteit en duurzamere productiemethoden te verbeteren.

Als Nederland dit in de toekomst wil behouden is handhaving van het huidige budget voor landbouw in de EU-begroting een must, stlet LTO. Als Nederland ondernemers nog verder wil stimuleren om te leveren op deze doelen, moet het budget groeien.

Ondersteuning

LTO sluit zich aan bij de visie van de staatsecretaris dat het GLB-beleid gebaseerd moet zijn op doelvoorschriften in plaats van middelvoorschriften. Ondernemers moeten het gevoel hebben ondersteund te worden door het GLB beleid in plaats van geremd in hun bedrijfsontwikkeling naar betere methoden van productie. In de praktijk kampen boeren en tuinders echter met beleid dat in toenemende mate onuitvoerbaar is in de praktijk.

Voorbeeld hiervan is het voorstel om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op (aaltjesbestrijdende) vanggewassen, welke geteeld worden onder de EFA regels, te verbieden. Dit beleid werkt averechts omdat de aaltjesbestrijding zo niets oplevert: veel onkruiden zijn immers waardplant voor de te bestrijden aaltjes die daardoor alsnog zouden overleven.

Vanggewas

Een veelvoud van gewasbeschermingsmiddelen in de vervolgteelt (hoofdgewas) is nodig om de opslag van het enkel ondergeploegde vanggewas tegen te gaan. De staatsecretaris heeft zich echter achter dit voorstel geschaard in Brussel. LTO vraagt zich dan ook af hoe de staatsecretaris kan spreken over doelmatigheid van GLB-beleid wanneer hij zelf deze doelmatigheid teniet doet door voorstellen als deze momenteel te steunen.

Tot slot is LTO van mening dat Van Dam op korte termijn in gesprek moet met de sector om hen te betrekken in het proces van de hervorming van het GLB.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  22° / 6°
  10 %
 • Zaterdag
  23° / 9°
  10 %
 • Zondag
  22° / 10°
  10 %
Meer weer