Boer+moet+betere+toegang+krijgen+tot+innovatiegelden
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Boer moet betere toegang krijgen tot innovatiegelden

LTO Nederland is een groot voorstander van een betere toegang van boeren en tuinders tot EU-onderzoeksfondsen zoals Horizon 2020. Zodoende kan boer-gedreven innovatie een betere plek krijgen in het toekomstig GLB

Daarom wil LTO graag aandacht voor het Europese Innovatie Partnerschap (EIP). Het EIP is onderdeel van het plattelandsontwikkelingsbeleid het GLB. Op 1 november 2016 hebben enkele provincies deze regeling geopend. Echtre, in veel gevallen stellen zij aanvullende eisen, bijvoorbeeld door een hoge financiële ondergrens te leggen.

Dit zijn eisen die vanuit Nederland extra gesteld worden, bovenop hetgeen Brussel vraagt. Bovendien duurt de beoordeling van voorstellen een half jaar.

Het EIP is daarmee minder interessant en toegankelijk geworden voor boeren en tuinders, terwijl het oorspronkelijke doel was: laagdrempelige toegang voor innovatiegroepen van agrariërs en andere belanghebbende partijen. Via het EIP zouden zij 'bottom up' toegang krijgen tot EU-kennisnetwerken zoals Horizon 2020.

Boer-gedreven innovatie

Die gedachte lijkt bij de provincies onvoldoende geland gezien de uitwerking van het plattelandsontwikkelingsbeleid, stelt LTO. Daarom wil ze dat boer-gedreven innovatie een betere plek krijgt in het toekomstig GLB, mogelijk zelfs buiten het plattelandsbeleid.

Staatssecretaris Martijn van Dam heeft eerder aangegeven EU-instrumenten voor kennis en innovatie kennelijk beter wil benutten. LTO wil daarom weten of hij van mening is dat de EIP nu niet goed bereikbaar is voor boeren en tuinders en dat daardoor kansen voor innovatie en verduurzaming blijven liggen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  13° / 8°
  70 %
 • Vrijdag
  15° / 13°
  30 %
 • Zaterdag
  17° / 12°
  20 %
Meer weer