'Groen onderwijs kan van EZ naar OCW'

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) kan het groene onderwijs overhevelen naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) als aan vier voorwaarden wordt voldaan.

%27Groen+onderwijs+kan+van+EZ+naar+OCW%27
© Vidiphoto

Dat schrijft een ambtelijke projectgroep aan het kabinet in een rapport dat in opdracht van de ministeries van EZ, OCW en Financiën is opgesteld. Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) en minister Jet Bussemaker (OCW) hebben het rapport aan de Tweede Kamer voorgelegd. Beide bewindslieden nemen in de brief geen standpunt in, maar laten dat over aan een volgend kabinet.

De projectgroep concludeert dat de verworvenheden van groen onderwijs bij overheveling naar OCW gewaarborgd zijn. Veel zaken op het gebied van groen onderwijs zijn nu al geharmoniseerd met het door OCW bekostigd onderwijs. Dit geldt bijvoorbeeld voor wet- en regelgeving, uitvoering en toezicht en ook voor een groot deel van de bekostiging.

Voorwaarden

Als eerste voorwaarde noemt de projectgroep dat de samenwerking met EZ wordt voorgezet en versterkt gezien het belang 'voor de succesvolle samenwerking binnen de gouden driehoek'. Vervolgens moet er goed worden gelet op de ontwikkeling van het aanbod groene mbo-opleidingen. De projectgroep waarschuwt ervoor dat de kans bestaat dat meer roc's groene opleidingen gaan aanbieden en daarmee de aoc's beconcurreren.

Verder wijst de projectgroep erop dat Wageningen UR door twee ministers wordt aangestuurd. 'Het gaat daarbij onder meer om de aansturing van Wageningen UR in het algemeen, de benoeming van de leden van de raad van toezicht, het behoud van de personele unie binnen de raad van toezicht en het college van bestuur, de geïntegreerde rapportage en verantwoording aan beide departementen.'

Tot slot stelt de projectgroep dat de bekostiging van alle opleidingen worden geharmoniseerd. 'Er moet worden bepaald hoe wordt omgegaan met de te verwachten financiële consequenties voor onderwijsinstellingen die optreden bij samenvoeging van de budgetten.'

Kansen

Ook biedt de overheveling van het groen onderwijs kansen, aldus de projectgroep. 'De belangrijkste kans is de mogelijkheid om de twee onderwijsbudgetten samen te voegen. Dit zorgt voor gelijke bekostiging van groen en niet-groen onderwijs en biedt zekerheid en duidelijkheid voor alle partijen.'

Verder wordt onder meer verwacht dat de samenwerking tussen groene en andere onderwijsinstellingen verbetert, bijvoorbeeld met het delen van faciliteiten en het uitwisselen van kennis.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  10° / 5°
  30 %
 • Vrijdag
  11° / 6°
  30 %
 • Zaterdag
  10° / 6°
  55 %
Meer weer