Gemeente+Westland+geeft+gas+in+tuinbouwtransitie
Achtergrond
© Koen van Wijk

Gemeente Westland geeft gas in tuinbouwtransitie

'Als overheid moet je niet in de weg lopen, maar faciliteren. Dat doen wij met fondsvorming en het voortdurend verbeteren van onze vestigingsfactoren', zegt wethouder Theo Duijvestijn.

Hij is namens gemeente Westland en coalitie HOT (Herstructurering en Ontwikkeling Tuinbouwsector) betrokken bij de herstructurering.

De Westlandse economie is voor een groot deel afhankelijk van het wereldwijd vermaarde glastuinbouwcluster. Door de reeks slechte jaren in de tuinbouw staan veel bedrijven ondanks de opleving sinds 2015 nog steeds onder druk en is het areaal verouderd. Anderzijds internationaliseert de sector in hoog tempo en worden kennis en innovatie naast groenten en planten steeds belangrijkere exportproducten.

Uit de conceptbegroting 2017-2020 blijkt dat gemeente Westland door wil pakken met de revitalisering van haar glastuinbouwcluster. Samen met het bedrijfsleven trekt zij aan een sterker glastuinbouwcluster en een toekomstbestendige greenporteconomie. Veel energie gaat uit naar de deelprojecten Greenport Horti Campus (World of Westland), Bio Base Westland, Modernisering Teeltareaal en de Energietransitie.

Greenport Horti Campus

Onlangs ging voor de bouw van de nieuwe Greenport Horti Campus (World of Westland) de eerste paal in de grond. Duijvestijn is trots dat dit opleidings- en innovatiecentrum binnenkort in het Westland staat. Lastiger is de opdracht om het teeltareaal duurzaam te moderniseren. Veel kassen zijn verouderd en te klein en de lokale infrastructuur is op veel plaatsen niet toegerust op het transport van vandaag.

Om de herstructurering concreet te maken worden nu met inzet van het Ontwikkelingsbedrijf HOT veel locaties doorgelicht, vertelt de wethouder. 'Hierbij blijkt dat veel woningen in de weg staan aan insteeklaantjes. Voor het uitplaatsen van zulke woningen werken we aan een subsidiefonds, dat als smeermiddel moet werken.'

15 miljoen euro

De gemeente steekt hier samen met provincie Zuid-Holland 7,5 miljoen euro in. Het bedrijfsleven moet dit aanvullen tot 15 miljoen euro.

Behalve om geld gaat het om randvoorwaarden. Zo werkt de gemeente aan het weghalen van obstakels als woningen en waterlopen door het realiseren van uitplaatsingslocaties.

Aardwarmteprojecten

Naast herstructurering van locaties trekt de gemeente de bevordering van duurzame energiebronnen als aardwarmte. Ze ondersteunt de aardwarmteprojecten Vogelaer, Nature's Heat, geopower Oudcamp en Trias Westland. De laatste is een diepe boring waaraan 48 telers zich hebben verbonden. Naar verwachting start de boring in april.

'Aardwarmte is lerende techniek. Het boren en de operating zijn geen corebusiness voor tuinders. Ook de wettelijke eisen worden steeds strenger. Daarom streven we naar professionalisering in aardwarmte, met gebruik van de beste materialen en aanleg van koppelbare infrastructuur. Daarnaast ontzorgen we tuinders bij hun initiatieven', vertelt Duijvestijn.

Energiefonds

Voor het afdekken van de risico's en een bijdrage in de investeringen richt de gemeente met partners een energiefonds op. Daarvoor heeft Westland 5 miljoen euro begroot.
De provincie doet er 12 miljoen euro bij voor heel Zuid-Holland. De Rabobank investeert 20 miljoen euro voor heel Nederland, waarvan het zwaartepunt ligt in Greenport Westland-Oostland. Verder zijn afvalverwerkingsbedrijf HVC en Westland Infra partners in dit fonds.

• Lees meer hierover deze zaterdag in Nieuwe Oogst

Weer

 • Zondag
  20° / 13°
  50 %
 • Maandag
  19° / 11°
  20 %
 • Dinsdag
  20° / 10°
  20 %
Meer weer