Kamp stopt 150 miljoen euro in monomestvergister

Het kabinet trekt 150 miljoen euro aan SDE-subsidie uit voor monomestvergisters. Minister Henk Kamp (EZ) heeft dat dinsdag bekend gemaakt. Hij denkt zo de toepassing van deze techniek over het dode punt heen te helpen.

Projecten met monomestvergisting kunnen nu al inschrijven voor SDE+ subsidie, maar het is dan niet bij voorbaat zeker dat ook werkelijk subsidie wordt toegekend. Die onzekerheid leidt er toe dat het bedrijfsleven het niet aandurft om de aanloopkosten te maken voor dergelijke projecten te maken. En dat heeft weer tot gevolg dat in de praktijk niet gewerkt kan worden aan verlaging van de kostprijs.

Eenmalige openstelling SDE+

Minister Kamp wil deze impasse doorbreken. Hij zet 150 miljoen aan SDE+ geld apart. Het totale bedrag is beschikbaar voor monomestvergisting op boerderijschaal. Voor de toekenning van de subsidie komt er begin volgend jaar een eenmalige aparte openstelling van de SDE+. Daarvan kunnen naar verwachting zo'n 200 monomestvergisters worden gebouwd.

Om te bereiken dat het geld alleen naar installaties op boerderijschaal gaat, geldt een maximale capacteit van 300 kW als voorwaarde om voor subsidie in aanmerking te komen. 'Dat betekent nog steeds dat nagenoeg alle melkveehouders hiervoor in aanmerking kunnen komen', aldus Kamp. Zowel installaties voor warmtekrachtkoppeling als hernieuwbaar gas kunnen subsidie krijgen.

Geen vergunning, wel bankgarantie

De regeling krijgt de vorm van een tender met een maximum basisbedrag van 12,5 cent per kWh. De installatie moet binnen twee jaar in gebruik worden genomen. Anders dan bij 'gewone' SDE+ regeling is het niet nodig om bij aanvraag de locatie en de vergunningen al rond te hebben. Wel moet de ondernemer een bankgarantie geven die bij niet-tijdige realisatie als boete wordt geïnd.

In een brief aan de Kamer waarin Kamp zijn besluit toelicht, wordt niet gesproken over het project van FrieslandCampina om samen met melkveehouders volgend jaar zo'n 200 monovergisters te realiseren. Het speciale SDE+ fonds lijkt daar op te zijn toegesneden. In antwoorden op Kamervragen van de VVD maakt de minister overigens wel duidelijk dat ook melkveehouders mee kunnen doen die onafhankelijk van het project een monovergister willen installeren.

Goedkeuring Europese Commissie

De enige belemmering is nog dat het plan in het kader van de regelingen voor staatssteun ter goedkeuring aan de Europese Commissie moet worden voorgelegd. Kamp gaat er van uit de de inschrijving begin 2017 kan worden opengesteld.

Weer

 • Woensdag
  21° / 10°
  50 %
 • Donderdag
  21° / 12°
  70 %
 • Vrijdag
  20° / 16°
  70 %
Meer weer