Geen+zonnepark+op+Gelderse+akkers
Nieuws
© Dick van Doorn

Geen zonnepark op Gelderse akkers

Zonneparken horen niet op landbouwgrond. Dat staat in de zienswijze die regio Oost van LTO Noord heeft ingediend bij provincie Gelderland naar aanleiding van de geactualiseerde omgevingsvisie en omgevingsverordening.

Net als provincie Gelderland stelt LTO Noord dat zonne-energie nodig is om de gewenste energietransitie mogelijk te maken. ‘Maar wij pleiten wel voor een genuanceerde benadering bij zonne-energie’, zegt regiovoorzitter Ben Haarman.

‘Wij vinden dat zonnepanelen op daken maximaal moeten worden benut. Bij agrarische daken kan dat goed worden gecombineerd met het verwijderen van asbest. Asbest moet in 2024 van alle daken verwijderd zijn. Dat is nog een zeer grote opgave.’

Glastuinbouwgebieden

LTO Noord stelt voor ook bedrijventerreinen, braakliggende terreinen en vuilstortplaatsen te benutten. Ook is het de moeite waard om te kijken naar de mogelijkheden voor zonne-energie in glastuinbouwgebieden.

‘Maar wij vinden niet dat zonneparken op landbouwgronden mogelijk moeten worden. Deze grond is te belangrijk voor het produceren van voedsel. Bovendien is het ruimtelijk effect groot. Zonneparken op landbouwgrond het tast het karakter van het landelijk gebied te zeer aan’, stelt Haarman.

Grondgebondenheid

In de zienswijze onderschrijft LTO Noord het provinciaal beleid voor grondgebondenheid voor de melkveehouderij. Provincie Gelderland maakt hiervoor geen apart beleid meer maar sluit aan bij de landelijke wetgeving die hiervoor inmiddels geldt. Volgens LTO een prima en praktisch voorbeeld van deregulering.

Plussenbeleid

Een groot deel van de zienswijze van LTO Noord gaat over het plussenbeleid. Met dat beleid wil provincie Gelderland groei van de niet-grondgebonden landbouw reguleren. Intensieve veehouderijen mogen alleen maar groeien als ze extra investeren in milieu, dierwelzijn en landschappelijke kwaliteit.

Het plussenbeleid is ontwikkeld in samenspraak met de maatschappelijke organisaties, waaronder LTO Noord. ‘Wij zien belangrijke elementen uit onze inbreng terug in het stuk dat er nu ligt’, zegt Haarman. ‘Daarover zijn we tevreden.’

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  13° / 4°
  30 %
 • Donderdag
  10° / 2°
  20 %
 • Vrijdag
  10° / 2°
  10 %
Meer weer